Toekomst Bollenstreek ter discussie

De greenport Bollenstreek is gedoemd te verdwijnen. Dat stelt ingenieursadviesbureau Grontmij in een rapport over de positie van de tuinbouw in West-Nederland dat is opgesteld in opdracht van de ministeries van Vrom en LVN. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) heeft het rapport deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport ‘Centrumfunctie versterkt! Productie verplaatst?’ gaat vooral in op de positie van de zogeheten greenports. dat zijn glastuinbouwgebieden van nationaal belang. De Grontmij oppert daarin dat verplaatsing van de hyacintenteelt mogelijk is en stelt voor hier nader onderzoek naar te doen. Sommige deskundigen verwachten dat met het wegvallen van de teelt ook het tuinbouwcluster, in dit geval de greenport Bollenstreek, wezenlijk wordt verzwakt. “Einde oefening”, citeren de onderzoekers van Grontmij, die adviseren nader onderzoek te doen naar het verplaatsen van de hyacintenteelt en de gevolgen daarvan voor de greenport. Brancheorganisatie voor bloembollentelers KAVB en LTO Noord maken zich zorgen over de greenport Bollenstreek.

”Het wekt de indruk dat er een greenport tussenuit moet”, zegt KAVB-bestuurder Martien Zandwijk in het Agrarisch Dagblad. “Deze wens is geen nieuws. Het ministerie van Vrom blijft, tegen het kabinetsbeleid in, proberen de Bollenstreek open te breken.

De Bollenstreek is een van de vier westelijke greenports, naast Aalsmeer (bloemen), Westland (groente) en Boskoop (boomteelt en potplanten). Mede op grond van gesprekken met vertegenwoordigers van de sector stelt Grontmij dat de hyacintenteelt in de toekomst kan worden verplaatst naar andere zandgronden, bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×