Stedelijk Beheer over jaar zelfstandig

In oktober 2010 zijn alle medewerkers van de dienst Stedelijk Beheer in dienst van een zelfstandige organisatie. De OR en gemeente hebben overeenstemming bereikt over de verzelfstandiging van deze nu nog gemeentelijke dienst. Besloten is dat de NV. per 1 januari juridisch opgericht wordt en dat alle medewerkers per uiterlijk 1 oktober 2010 in dienst van die organisatie zijn. Een (interim)directeur gaat onder leiding van een externe bedrijfskundige aan de slag met de verbeterpunten die de medewerkers hebben aangedragen, zoals het kiezen van andere inzamelroutes, het terugdringen van de inhuur van externen en het verbeteren van de handhaving bij overtredingen.

Ook ontwikkelen zij een meerjarenplan voor 2010-2013. Bovendien is met de OR afgesproken dat de NV. een eigen ondernemingsraad krijgt. Deze raad heeft inspraak bij de aanstelling van de nieuwe directeur en mag één lid van de raad van commissarissen aanwijzen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×