Burgemeester neemt maatregelen aanpak jongerenoverlast

Burgemeester Lenferink heeft extra maatregelen genomen om de jongerenoverlast in drie gebieden in Leiden aan te pakken. Het gaat hier om de Vondellaan/P.C. Hooftlaan in de Mors, het gebied rondom jongerensoos Chillhouse aan het Valkenpad in Leiden- Noord en het gebied rondom Jongerensoos Stevenshof. Er worden drank- en drugsverboden ingevoerd en de toegang tot pleinen (hangplekken) wordt beperkt. Er worden borden geplaatst waarop met de tekst: “Het is verboden voor een ieder ouder dan 14 jaar zich tussen zonsondergang en zonsopkomst op te houden op dit plein of in de directe nabijheid ervan.”

In Leiden is de overlast door jongeren tussen 2006 en 2008 in stadsdeel Noord gedaald. In stadsdeel Zuid is de situatie min of meer hetzelfde gebleven en in stadsdeel Midden vinden de meeste incidenten plaats. Toch is de burgervader in het algemeen wel tevreden over de resultaten. Lenferink: “Ik ben tevreden over de veiligheidscijfers in onze stad.Daar waar we signalen krijgen dat er structureel sprake is van overlast kiezen we voor een adequate aanpak die een oplossing biedt voor de problemen van dat moment. Door problemen direct in de kiem te smoren houden we Leiden veilig.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×