Structuurvisie 2009-2025 vastgesteld

Het college heeft de Structuurvisie 2009-2025 afgelopen dinsdag vastgesteld. Dit document beschrijft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkelingen en bevat een uitvoeringsplan dat aangeeft hoe de voorgenomen ontwikkelingen gerealiseerd worden.  De Wet op de Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat alle gemeenten hun Structuurvisie voor 1 januari volgend jaar hebben vastgesteld. Het Leidse college had op 16 juni een concept Structuurvisie voor inspraak vastgesteld. Daarop kwamen 33 reacties, die beantwoord zijn met de nota van beantwoording. Daarna zijn de voorgestelde wijzigingen in het nu vastgestelde visiedocument verwerkt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×