Pancras-West zoekt daken voor gierzwaluwen

Dankzij een bijdrage van de gemeente van € 2.500,- uit het budget van de Districtsraad ziet wijkvereniging Pancras-West een oude wens alsnog in vervulling gaan. Eerder heeft de wijkvereniging vergeefs een beroep gedaan op het RABOBANK-wensenfonds voor een plan om nestdakpannen voor gierzwaluwen te kopen en in de wijk te plaatsen. De nestmogelijkheden voor gierzwaluwen nemen steeds verder af. Omdat zij zelf geen nesten kunnen bouwen zijn gierzwaluwen afhankelijk van verlaten nesten, of deze speciale dakpannen. Door het bieden van extra nestgelegenheid kan het aantal gierzwaluwen, na jaren van afname, in de binnenstad weer toenemen . Dat ligt ook in het verlengde van de Stadsvogelprijs, die de gemeente Leiden van Vogelbescherming Nederland heeft ontvangen. In de wijkkrant PANgeCRAS, die nog voor Kerst wordt verspreid in Pancras-West, worden bewoners opgeroepen om aan het project deel te nemen als zij daarvoor een geschikt pannendak hebben.

De pannen kosten gemiddeld € 20,- waardoor met het beschikbare budget meer dan 100 nestplaatsen gecreëerd kunnen worden. In overleg met de stadsbioloog Frits van der Sluis zal worden bekeken welke daken met meest geschikt zijn en waar de nestpannen precies geplaatst moeten worden. Mocht het aantal bewoners dat mee wil doen groter zijn dan het aanbod, dan is de wijkvereniging van plan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. Bewoners die meewillen doen kunnen zich melden bij bestuurslid en initiatiefneemster Annette Los, jplos@xs4all.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×