Druckerfonds terughoudend in 2009

Het bestuur van het Druckerfonds heeft dit jaar wat terughoudend gehandeld. Van de 70 aanvragen die binnenkwamen, zijn er 26 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Het fonds heeft in totaal €139.000 toegezegd. Vorig jaar kwamen er 63 aanvragen binnen, waarvan er 35 toegewezen werden. Dat kwam toen neer op een bedrag van €179.000. Redenen voor de terughoudendheid zijn de gevolgen van de creditcrisis en een beleidswijziging met betrekking tot de doelgroep van het Druckerfonds. Het fonds honoreert nu alleen aanvragen voor vernieuwende projecten en activiteiten gericht op het deel van de samenleving dat dit het hardst nodig heeft.

Er ging dit jaar onder andere geld naar wijkrestaurant DE Parelvissers van Libertas Leiden, een werkervaringsproject van Stichting Oriëntatiejaar en naar een kerstviering voor ouderen.

Het Druckerfonds en Fonds1818 zijn dit jaar verder samen gestart met het meerjarige project `Wijken voor Kunst’. Met dit project proberen zij de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk te vergroten en de sociale samenhang te stimuleren.

De Stichting H.L. Druckerfonds is een vermogensfonds dat haar opbrengsten inzet voor de subsidiëring van projecten op sociaal-cultureel terrein en voor projecten ter bevordering van de sociale samenhang in de samenleving van Leiden en omgeving.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×