Gemeente zet in op rustige jaarwisseling

De gemeente stelt samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de brandweer alles in het werk om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Onder leiding van de gemeente heeft overleg plaatsgevonden met het Jongerenwerk, diverse scholen, Bureau Halt en woningcorporaties. Ook is een aantal maatregelen getroffen dat ongewenst gedrag zoveel mogelijk moet voorkomen. Waar dat ongewenste gedrag toch optreedt, wordt direct ingegrepen. Zo zijn De Kooi, het Noorderkwartier, de Hoge en Lage Mors en de Stevenshof aangewezen als tijdelijk veiligheidsrisicogebied. Hier gelden tussen woensdag 30 december 12.00 uur en 1 januari 09.00 uur enkele maatregelen.

De politie mag er preventief fouilleren op onder andere wapens, illegaal vuurwerk en brandbare stoffen. Ook mogen auto’s in die wijken worden doorzocht. Verder is de Verordening jaarwisseling 2009-2010, afgekondigd. Deze verordening geeft de politie extra bevoegdheden om ordeverstoringen meteen aan te pakken. In het hele gebied zijn gezichtsbedekkingen, samenscholingen en wapens niet toegestaan. Ook is de legitimatieplicht verscherpt en geldt er een verwijderingsverplichting. Tijdens de jaarwisseling draagt bovendien een groot aantal agenten van Hollands Midden kleine camera’s op het uniform. De beelden die deze camera’s maken, kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal bij de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten. Tenslotte wordt ook dit keer het supersnelrecht ingezet. Dat houdt in dat daders van ernstig strafbare feiten tijdens de jaarwisseling, al begin volgend jaar voor de politierechter moeten verschijnen.

De brandweer is de laatste weken van het jaar extra alert en zet extra personeel in om branden zo snel mogelijk te blussen.

De burgemeester heeft besloten dat horecagelegenheden met een drank- en horecavergunning in de nacht van 31 december op 1 januari tot 04.00 uur bezoekers binnen mogen laten. Op www.leiden.nl/gemeente staat meer informatie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×