Dr Wim van Westrenen, foto: PR.

'De dag dat de Aarde de Maan baarde', 3e Leidse Winterlezing Naturalis

In het kader van de Leidse Winterlezingen, zal dr Wim van Westrenen een voordracht houden in Naturalis over zijn baanbrekende werk en onderzoek naar de maan. Van Westrenen en zijn collega Prof. Rob de Meijer, gaan uit van het feit, dat de maan uit de aarde gevormd is door toedoen van een op hol geslagen natuurlijke kernreactor diep in de aardmantel. Dit in tegenstelling tot de gangbare theorie, dat de maan ontstaan is uit brokstukken van een gigantische botsing tussen de aarde en een planeet. Het werk van dr. Van Westrenen heeft geleid tot een groot aantal internationale publicaties en staat sterk in de belangstelling. Tijdens deze derde winterlezing wordt uiteengezet waarom zijn model zo krachtig is. Ook bespreekt hij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Maanonderzoek in Nederland en daarbuiten.

De lezing vindt plaats op zondag 10 januari, aanvang 13.00 uur, in de Cinema van Naturalis.
De eerstvolgende lezing wordt gehouden op zondag 14 februari door Hugo Meekes en is getiteld: ‘Waarom is de natuur links?’

Meer info: www.leidsewinterlezingen.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×