Hoogheemraadschap kan eigendommen verkopen

Het hoogheemraadschap van Rijnland bezit meer dan 5.500 eigendommen, die ruim 900 hectare beslaan. Het gaat onder meer om gronden, wateren, voormalige dienstwoningen, historische gebouwen, molens, zuiveringsinstallaties en gemalen. Al deze bezittingen samen hebben een waarde van naar schatting enkele honderden miljoenen euro’s. De rekencommissie van het hoogheemraadschap heeft onderzoek naar het beheer van deze eigendommen gedaan en adviseert het bestuur een groot deel ervan te verkopen. Volgens de rekenkamer is het voor het hoogheemraadschap niet noodzakelijk om zoveel bezittingen te hebben. Bovendien is het beheer ervan ook geen kerntaak voor Rijnland. Hoewel het bezit van de gronden, wateren en dergelijke de taakuitoefening van het hoogheemraadschap misschien vergemakkelijkt, levert het beheer ervan ook weer veel nadelen op.

Tijdens de verenigde vergadering van 10 februari komt het hoogheemraadschap op het rapport van de rekenkamer terug. Dit rapport is te vinden op www.rijnland.net/rekenkamercommissie.

Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×