Speeltuinbesturen zwaar overbelast

De afgelopen jaren kende Leiden de ene na de andere feestelijke heropening van een speeltuin. In 2005 besloot de Leidse gemeenteraad om tonnen extra beschikbaar te stellen voor de 16 speeltuinen die de Sleutelstad rijk is. Geld dat hard nodig was om de vaak verouderde speeltoestellen te vervangen en de terreinen veiliger te maken, zodat ze voldeden aan nieuwe strenge europese richtlijnen. Eind vorig jaar werd het Deltaplan voor de speeltuinen afgerond, zodat alle kinderen weer veilig kunnen spelen. Tenminste, als er snel extra maatregelen genomen worden. De Leidse bond van Speeltuinen (LBS) luidt namelijk opnieuw de noodklok. Speeltuinbesturen zijn ernstig overbelast en vrijwilligers geven er massaal de brui aan.

Professionele ondersteuning is dringend nodig en daarom vraagt de LBS om de oprichting van een Steunpunt Speeltuinen Leiden. “Dat is bittere noodzaak en de komst hiervan mag niet alleen afhankelijk gesteld worden van het al dan niet slagen van fondsenwerving,” aldus het bestuur van de LBS in een deze week uitgebrachte beleidsnotitie.

De vele taken die de bestuursleden moeten uitvoeren naast het organiseren van activiteiten in de speeltuinen breekt steeds meer mensen op. Financiële administratie, ARBO wetgeving, gebruiksvergunning, verhuur opstal, reservering groot onderhoud, organiseren buurtactiviteiten, beleidsvraagstukken, samenwerking met diverse partners in de wijk; het zijn zaken die er allemaal bijkomen en de vrijwilligers verliezen daardoor het plezier in het vrijwilligerswerk.

In een flink aantal speeltuinen is dat volgens de LBS al merkbaar. Er is een groot gebrek aan vrijwilligers, waardoor veel speeltuinen te weinig open zijn. Ook het toezicht rammelt: “Het is de vraag of de huidige toezichthouders in alle gevallen beschikken over de juiste capaciteiten die aan toezicht gesteld worden.”

Als het aan de LBS ligt gaat een gemeentelijke projectleider de problemen en oplossingen in kaart brengen en er vervolgens voor zorgen dat ze geïmplementeerd worden. De LBS denk daarbij niet alleen aan administratieve ondersteuning, maar ook aan ‘beheersmatige herinrichting’ van de speeltuinen. Dat biedt de mogelijkheid om het toezicht op de speeltuinen tegen het licht gehouden en waar mogelijk af te schaffen. De LBS streeft ernaar dat nog dit jaar in de helft van de 16 speeltuinen kinderen zonder toezicht kunnen spelen. Minstens vijf speeltuinen moeten op zaterdag en zondag open zijn.

Geld voor de projectleider heeft de LBS gevonden in de gemeentelijke Jeugdnota. “Die geeft financiële ruimte om op korte termijn een professional aan te stellen om deze doelstellingen te realiseren.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×