SP wil af van districtsraden

De SP wil dat de districtsraden verdwijnen en plaatsmaken voor wijk- en buurtverenigingen. Tijdens de pas gehouden commissievergadering bestuur en leefbaarheid gaf wethouder Pieter van Woensel aan te willen kijken naar een andere manier van wijkgericht werken. De SP is blij met dit voornemen. De tien Leidse districtsraden moeten er toe leiden dat inwoners meer invloed krijgen op de besluitvorming in hun eigen wijk. Hoewel de gedachte achter dit systeem volgens de SP goed is, heeft de partij geconstateerd dat veel bewoners en vrijwilligers er niet tevreden over zijn. Zo worden veel verzoeken die de wijkbewoners inbrengen, niet uitgevoerd. De SP wil daarom de wijk- en buurtverenigingen versterken, zodat individuele buurtbewoners meer invloed op hun woonomgeving krijgen. Verder wil de partij dat de gemeente zich actief bezighoudt met het oprichten van wijkverenigingen, in wijken waar die nu nog ontbreken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×