VVD: Turkse campagne D66 verwerpelijk

32

Integreren begint met de Nederlandse taal en politici moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Dat schrijft VVD-lijsttrekker Paul Laudy vandaag op zijn weblog. De liberale voorman maakt zich kwaad over de poster van de nummer 18 op de lijst van D66 Leiden, Vahit Koroglu die met Turkse teksten campagne voert. Laudy: “Allochtone kiezers aanspreken met folders en posters in het Turks. Tja, dat heeft weinig te maken met emanicaptie en integratie. D66 gebruikt dat materiaal gewoon. Ongelooflijk en wat mij betreft verwerpelijk.”

Ook website Geen Stijl kwam de turkse poster tegen en nam een link op naar D66 Leiden. Dat leverde de partij vandaag een heleboel extra (boze) mailtjes op.

Delen

32 reacties

 1. Ik word niet goed van die Laudy. Wat is er mis met een in het Turks gestelde oproep om voor de een of andere kandidaat te stemmen? Ik vind het wél een goed voorbeeld van emancipatie en integratie, want wellicht bereikt Vahit Köroglu Turkse mensen die anders niet zouden stemmen. Bovendien maak ik me sterk dat Vahit zich niet alleen wil inspannen voor de Leids-Turkse gemeenschap, maar voor iedereen. Bij de VVD heb ik dat gevoel zelden.
  Vahit en Paul van Meenen: LLL (Laat Laudy maar lullen).

 2. Het getuigt juist van respect voor anderen als je ze aanspreekt in hun eigen taal. Ook daarom hebben we in Nederland op gemeenteniveau stemrecht gegeven aan mensen van buitenlandse afkomst. Prima dus dat deze Turkse kandidaat op die wijze campagne voert. Stem Terug heeft zijn eigen programma vertaalt in diverse talen, waaronder Arabisch. Lees hier: http://www.stemterug.nl/manifest/arabisch.html. Moesten andere partijen ook maar eens doen inplaats van zo xenofoob te doen.

 3. Vincent de Vreede op

  Wat een verschrikkelijk goedkope reactie van Paul Laudy op dit bericht. Hij heeft dit al lang zien hangen in de Kooi of in de Merenwijk en denkt nu snel te scoren onder het Geenstijl publiek. Het is verkiezingstijd, maar een beetje niveau houden is ook een kwaliteit.

 4. Als Nederlandse kiezer ben ik dan ook ontzettend beledigd dat ik in een vreemde taal wordt aangesproken – en mijn stem zal zeer zeker niet terechtkomen bij diegenen die geen respect kunnen opbrengen voor de Nederlandse stemmer. Da’s dan nog ongeacht het programma!

 5. Ik ben het niet eens met deze omroep. Voor zover ik weet wonen we nog steeds in nederland en is de taal nederlands. Geen oproepen in het turks! En overigens ook niet in het fries of in wat voor dialect.

 6. Toch…..
  Oók in het Nederlands was wel netjes geweest.
  Zo maak je ook weinig kans op autochtone voorkeurstemmen.
  Misschien staat er wel: PECHTOLD KOM TERUG…..

 7. JeroenBruin weet waarschijnlijk niet dat in de Grondwet het Fries als tweede ‘Rijkstaal’ is vastgelegd. Nooit van gehoord natuurlijk. Overigens valt het me op dat degenen die zich druk maken om een turkstalige verkiezingsposter, zich nooit bekommeren over het feit dat de Nederlandse taal dagelijks onnodig wordt vervuild met Engelse woorden, begrippen en uitdrukkingen.

  De VVD-Leiden spant wat dat betreft de kroon. Toen Paul Laudy tot lijsttrekker werd gekozen hield hij geen aftrap en aanvaardingstoespraak, maar een ‘kick-off acceptance speech’. En dat soort mensen durft dan te zeggen dat een turkstalig verkiezingspostertje ‘verwerpelijk’ is.

 8. Sommigen hier beweren dat een oproep in het Turks om op die betreffende kandidaat te stemmen een bijdrage kan leveren aan integratie en emancipatie. Ik zie niet op welke manier dit mogelijk is. Om volledig mee te (kunnen) draaien in de Nederlandse maatschappij, is een minimale beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Aangezien de teksten op de gemiddelde verkiezingsposter niet meer dan een paar (eenvoudige) woorden beslaan, denk ik dat het plaatsen van zodanige poster in het Turks, de integratie en emancipatie eerder tegen werkt. Dit soort dingen zorgt ervoor dat mensen niet de moeite hoeven te nemen om Nederlands te leren, want het wordt toch wel voor ze door die lieve Nederlanders vertaald.
  Met respect heeft dit ook allerminst iets te maken, door mensen te stimuleren om Nederlands te leren, bied je ze de mogelijkheid om meer uit de maatschappij te halen, om mogelijkheden meer te benutten en een sterker sociaal netwerk op te bouwen.
  Daarnaast zou het ook minstens zo respectvol zijn naar de Nederlandstalige kiezers toe om de poster op te hangen in een voor hun begrijpelijke taal. Het kan toch niet zo zijn dat er in je eigen land, teksten in het openbaar worden opgehangen die je niet kunt lezen?!
  Daarnaast was ik van mening dat D66 een partij is die zich onder andere hard maakt voor het onderwijs, maar dit soort dingen ondermijnt het doel van gedegen onderwijs! Wanneer mensen (bewust) gaan communiceren in welke vreemde taal dan ook werkt dit groepsvorming en isolatie alleen maar in de hand.
  Naar mijn mening heeft Varit Koroglu en D66 Leiden er dus allerminst verstandig aan gedaan om deze poster in het Turks te publiceren.

 9. Uitstekende reactie van Paul Laudy. Wie hier mee wil doen aan het politieke staatsbestel communiceert in het Nederlands en niet in het Turks, Russisch of Swahili. Bah, D’66 is een gevaarlijke populistische partij geworden. Dat meneer Kees Walle zich emotioneel verbonden voelt met zijn tweede vaderland Turkije is begrijpelijk nu hij daar een groot deel van het jaar woont. Kennelijk is zijn objectieve beoordelingsvermogen daardoor wel enigszins aangetast geraakt. Overigens, heer Walle, heeft de VVD heel wat Turkse ondernemers in haar gelederen.

 10. Niet alleen D66, ook de PVDA en Gr.Links hebben verschillende verkiezingsposters in het Turks en Arabisch uitgegeven, niet in Leiden weliswaar maar toch. Bij mijn weten zijn de genoemde partijen Nederlands, waarom dan vreemde talen gebruiken.Discriminatie maar dan anders.

 11. een Leids burger op

  Het zou toch te denken moeten geven waarom sommige mensen het blijkbaar nodig achten in Nederland campagnemateriaal in het turks (of een andere taal) te maken…….
  Verzet daartegen heeft NIETS met xenofobie te maken, zoals in een eerdere reactie hierboven wordt vermeld.

  Geeft dat soort folders in een vreemde taal niet aan hoe "goed" de integratie|inburgering al is geslaagd?

  Ik ben het dan ook helemaal eens met de bijdrage van Rakker 17-2-2010 14:50 uur. En ik verzoek iedereen dat nog eens hééél goed te lezen en tot zich te laten doordringen.

 12. een Leids burger op

  En zou men in Turkije of Marokko ook folders in de Nederlandse taal hebben?…..
  (en dan bedoel ik geen vakantiefolders natuurlijk)

 13. een Leids burger op

  En als men dan toch zonodig hier in Nederland verkiezingsposters in het turks meent te moeten publiceren, dan wel graag met Nederlandse "ondertiteling" (lees: vertaling in het Nederlands).

 14. Kan ik ook in Turkije een kerk vinden ,waar ik als christen kan bidden , of zijn er alleen moskeeën

  Wilders zegt , Een kerk terug in hen land
  voor hen die hier in Nederland een moskee gaat bouwen

 15. In Landen zoals Marokko en Turkije worden christenen vervolgd en het bouwen van kerken niet toegestaan en afgebroken.

  En in Nederland stampen we de moskeeën de grond uit.

  Hoe ziende is PVV , En hoe blind is dit kabinet
  Maar die anderen partijen zijn niet blind
  maar bang en te laf om Nederland te behoeden
  En te zeggen zoals Pim Fortuyn en Gert wilders dit hebben gedaan en doen.
  Heel Nederland weet toch dat het merendeel in de politiek voor eigen belang gaat (huisje,boompje,Beestje) En niet voor het koninkrijk en vaderland., Deden zij dit wel dan hebben zij ook bescherming nodig zoals wilders die wel uitkomt als Nederlander voor zijn vrijheid van mening en de normen en waarden zoals de Nederlander dit al eeuwen doet, En daar eeuwen geleden voor heeft gevochten om dit te hebben , en nu kwijt begint te raken door een bacterie die zich nu politici noemen….

  Voor mij maar een Partij……..

 16. Ja Sabine, goed dat je dat linkje zette. Maar aangezien bij veel ‘richtige Holländer’ luiheid en onwetendheid vaak samengaan lijkt het mij beter om het Telegraafberichtje onverkort te tonen:

  ‘Deze week werd bekend dat het blijkt te wemelen van de Turkse en Marokkaanse posters. Politici van allerlei partijen bleken hun geboortetaal te gebruiken in laats van het Nederlands. De VVD sprak er schande van, maar nu blijkt ook Yuen Keong Ng, nummer 22 van de VVD in Amsterdam, zijn posters ooit in het Chinees te hebben opgesteld. CDA’er Cheung Y. uit Rotterdam maakte zijn verkiezingsposter in 2006 ook in het Chinees.’

  Einde bericht. Zou Paul Laudy van de ‘kick-off acceptance speech’ nog reageren? En zal hij voorstellen om Yuen Keong Ng uit de VVD te royeren?

 17. Kees Walle
  2010 is voor de chinees , Het jaar van de TIJGER
  Dat je dit maar even weet………………..

 18. Het is frappant dat de partijen aan de rechterkant, zoals de VVD, die altijd zo hun mond vol hebben van vrijheid van meningsuiting zich nu druk gaan maken over een staaltje vrijheid van meningsuiting. D66 heeft aan haar kandidaten niets aan eisen gesteld met betrekking tot de manier waarop de kandidaten zich mogen uiten, behalve misschien dat je de D66 huisstijl aanhoudt.
  Een van de richtingwijzers van D66 luidt als volgt:
  Koester de grondrechten en gedeelde waarden:
  De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
  Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.

  D66 onderschrijft in tegenstelling tot partijen als de VVD wel de vrijheid van de mens om zich te uiten en probeert deze niet in te perken. Je zou je moeten afvragen of partijen zoals de VVD niet een V’tje moeten schrappen uit hun partijnaam.

 19. Timo, VVD Leiden probeert de vrijheid van mensen om zich te uiten helemaal niet in te perken. Wij hebben er als kandidaten van VVD Leiden voor gekozen om deze verkiezingen geen persoonlijke campagnes te voeren. Wij vinden onze boodschap belangrijker dan de poppetjes. D66 maakt een andere keuze. Dat mag. In beide gevallen gaat het om een afgewogen keuze, in vrijheid gemaakt. Liberaal dus.

  Wat betreft de taal, n.a.v. Turkse poster-kwestie:
  Het gaat er om dat wij, VVD Leiden, het niet juist vinden in Nederland een verkiezingsposter in een vreemde taal te presenteren. En deze afkeuring geldt evenzeer voor lokale VVD-kandidaten die hier aan meedoen, dus dat linkje van Sabine doet wat mij betreft niets af aan het punt dat Paul Laudy in zijn weblog maakt.
  Overigens, is de Chinese VVDverkiezingsposter uit dat artikel wel tweetalig, maar dat terzijde. Het zou überhaupt niet moeten voorkomen.

  Wat is het doel van zo’n poster als die van de nummer 18 van D66 Leiden? Turkse mensen die geen Nederlands spreken (want anders zouden ze deze poster in het Nederlands ook wel begrijpen) overhalen op D66 te stemmen? En waarom dan, omdat er een Turk (onder)op de lijst staat? Want het programma van D66 is niet in het Turks verkrijgbaar, dus om de goede plannen van D66 zal het niet zijn.
  Hoe betrek je nou op deze manier de niet-Nederlandstalige kiezer bij de verkiezingen? Moeten ze, als niet-geïntegreerde Turken, dan maar gewoon op ‘een’ Turk stemmen, wat het programma ook is? Dat is toch belachelijk?

  Wat mij betreft zijn posters voor Nederlandse verkiezingen in het Nederlands. En àls je al persé wil kiezen voor een tweede taal, dan in elk geval tweetalig, en dan zorg je ook voor een vertaald verkiezingsprogramma. Maar mijn inschatting is dat de meeste Nederlandse Turken en Chinezen hier ook van staan te kijken.

  Wat mij betreft een ongewenste manier van zieltjes winnen.

 20. Joost van Breukelen op

  Oef! Toch maar even aan die malle VVD’ers vragen of zij het goed vinden dat de enige echte Stadspartij, als enige partij bij lokale verkiezingen in Nederland haar programma ook in het Engels beschikbaar heeft. En ook een Engels-talig panel heeft op haar site? Bijvoorbeeld omdat er in en rond Leiden zo’n 3000 expats wonen die ook mogen stemmen. En de Stadspartij als enige partij in NL ook verkiezingsavonden organiseert voor expats. En dat dat enorm wordt gewaardeerd. Bijvoorbeeld omdat er zelfs geen Engels tekstje af kan bij Leidse parkeermeters over zoiets grappigs als "Dutch Chipknips" (do they taste well?). Ik heb het over Estec, Bio Science, Leiden University, Heerema, LUMC, de congressen die we willen binnenhalen and so on. En als die malle VVD’ers dat geen goed idee vinden (want buitenlands is buitenlands), de Stadspartij gewoon toch wat minder bekrompen blijft denken en alle bewoners van deze stad het allerbeste gunt? En dus goed blijft informeren.

 21. Chahida van Stem Terug op

  We leven immers, in een multiculturele samenleving…
  mocht iemand dat ontgaan zijn!

  Daarnaast zijn er altijd internationale studenten te vinden in heel Nederland, en die behoren zich ook thuis te voelen in Nederland, die zijn ook stemgerechtigd. Voor de burgers in Nederland zelf, is Nederlands niet vaak een direct te begrijpen taal ook al beheers je die taal redelijk.

  Het plaatsen van allerlei talen welke dan ook, biedt mensen de gelegenheid om zich thuis te voelen, ook al beheersen ze de Nederlandse taal niet of redelijk. Want Nederlands is geen makkelijke taal. En soms is het beter te begrijpen als je vanuit bijvoorbeeld Engels iets uit legt etc.

  Mocht iemand dat ontgaan zijn: We leven immers, in een Multiculturele samenleving… en ik spreek uit ervaring als levende bewijs

  ik heb zelf soms moeite met de Nederlandse taal
  ben zelf van Marokkaanse afkom, en al tig jaren hier opgegroeid.
  Ik beheers de Nederlandse taal redelijk. Zelfs Nederlandse burgers,
  de geluiden die ik geregeld hoor, zijn dat Nederlanders zelf
  moeite hebben met hun eigen taal 🙂

  Taal is: contact en communicatie. Zelfs gebarentaal is taal
  en behoeft niet altijd met woorden of tewel verbaal te gaan.
  Laat iedereen in zn waarde en gun een ieder een eigen wijze van taal uiting!

  Ik ben er trots op dat wij van ¨Stem Terug¨
  in allerlei talen onze programma hebben vertaald!
  Dat is je, nog eens je WELKOM voelen, zoals het hoort 🙂

 22. Lol! De Gemeente Leiden, met nota bene de VVD in het College met ook nog eens Petra Borst als fractievoorzitter, heeft net fiks meebetaald aan het Leiden Expat Centre, een Engelstalige faciliteit die het de wel wenselijke buitenlanders gemakkelijk moet maken om hier in Leiden aan de slag te gaan in hun niet-Nederlandstalige banen bij hun niet-Nederlandstalige werkgevers. Ook SenterNovem en de Universiteit van Leiden sponsoren (oeps, buitenlands woord!) het Expat Centre.

  Ik vind het ontzettend grappig dat juist de meest fel afkeurende reacties op dit onderwerp wemelen van de taalfouten. Nederlands wel met een hoofdletter maar ‘turks’ niet. En Herman toch! ‘… een bacterie die zich nu politici noemen …’. Het aantal Nederlanders dat de eigen taal foutloos weet te spreken en te schrijven is hooguit twee op de tien, en die twee lijken het chique te vinden om voor zowel de gewone man als de nieuwe Nederlander onbegrijpelijke termen te bezigen. Intervenieren en initieren (heb helaas geen trema in html), accommoderen, entameren: de lijst is eindeloos. In het ENGELS is er een gezegde: "if you live in a glass house, you shouldn’t throw stones". In het Nederlands is dat, meen ik: ‘Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht’.

 23. Trouwens, Stadspartij, prima initiatief om de expats in het Engels te benaderen. Zij betalen immers ook belasting en parkeergeld, hun kinderen gaan hier ook naar school, zij gebruiken en betalen voor culturele en sportfaciliteiten enzovoorts. En die taal? Ach, als de scholen hun werk goed doen, komt dat bij de tweede generatie wel.

 24. @ Peter,
  Nou dat is me nog eens een inhoudelijke opmerking 🙂 Volgens mij heb ik helder en onderbouwd uiteengezet wat mijn standpunt is. Daar mag jij het mee oneens zijn. Maar ook eens. Net als een PVV-stemmer of wie dan ook.

  @ Joost en Smithie,
  De situatie van expats vind ik echt onvergelijkbaar met die van (permanente) immigranten. Expats blijven maar een paar jaar en worden door hun bedrijf telkens voor een korte periode naar een ander land uitgezonden. Van hen hoeft niet te worden verwacht dat zij telkens weer de lokale taal leren, alhoewel mijn ervaring is dat veel een poging doen in elk geval een woordje Nederlands te leren.
  Het initiatief van de Stadspartij om hun programma ook in het Engels beschikbaar te hebben voor deze groep kiezers, kan ik daarom wel waarderen. D66 afdelingen in Den Haag en Amsterdam hebben dat ook gedaan (website canivote.nl).Het gaat hier om een doelgroep waarvan niet dezelfde mate van integratie wordt verwacht als van (permanente) immigranten, zij mogen ook enkel deelnemen aan lokale verkiezingen, en bovendien is het niet slechts een "lokposter" maar kan de expat ook lezen wat het verkiezingsprogramma inhoudt.
  De problemen die Nederland kent op het gebied van integratie betreffen niet de expats, dat weet iedereen donders goed.

 25. Nienke Duursma op

  Petra, Peter Bootsma is van de opportunistische feestpartij. Inhoud is daar niet het sterkste punt.

 26. De posters zijn in het Arabisch, Turks en Nederlands.
  ik heb er geen problemen mee.
  Ik ga op hem stemmen ook!!!

 27. ik wil reageren op: herman 17 februari ’10, om 20:21.
  ”Kan ik ook in Turkije een kerk vinden ,waar ik als christen kan bidden , of zijn er alleen moskeeën

  Wilders zegt , Een kerk terug in hen land
  voor hen die hier in Nederland een moskee gaat bouwen”

  je komt kennis te kort dus praat niet. In turkije heb je naast moskeeen redelijk veel kerken, synagogen etc.

  Kappen met je IQ loze praatjes

 28. @PetraBorst "De problemen die Nederland kent op het gebied van integratie betreffen niet de expats, dat weet iedereen donders goed".

  Als expat bestrijd ik bovenstaande stelling. Wij expats en onze kinderen worden regelmatig uitgevloekt en gepest door autochtonen. "Daar heb je ze weer, die buitenlanders die geen Nederlands willen leren". Ik ken Spaanse en Amerikaanse expat-kinderen die naar een Marokkaanse school werden verwezen omdat men daar met taalachterstand om kan gaan, Italiaanse kinderen die "oprotten, terug naar Turkije" te horen krijgen. Mijn eigen dochter werd constant ‘vuile illegaal’ genoemd. Al deze kinderen zijn op internationale scholen terecht gekomen omdat de poging van de ouders (langdurig hier) om de kinderen via de schoolgang te laten integreren tevergeefs was. Dat ligt niet aan ‘de expats’, ‘de buitenlanders’ of ‘de nieuwe Nederlanders’, dat ligt aan de autochtonen. Dus gaat het integratieverhaal ons aan? Wel degelijk. Willen wij integreren? Uh, geef ons onze expat bubble maar: veel aangenamer. Tot Nederland eens met een definitie komt van wat integratie nou eigenlijk inhoudt en bovendien dat elitaire, gesegregeerde onderwijsstelsel (exclusive i.p.v. inclusive) eens aanpast aan moderne opvattingen (en bovendien de Unesco-richtlijn), hebben Nederlanders alleen maar eerst de hand in eigen boezem te steken.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline