Leidse studenten eisen "Onderwijs voor iedereen!"

“Onderwijs voor iedereen!” is het motto van de groep Leidse studenten, die vrijdag 12 Maart de straat opgaan om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet en tegen het Bologna verdrag. Dit verdrag is tien jaar geleden opgesteld en de ministers van onderwijs uit 46 landen zullen in Wenen en Budapest bijeenkomen, om het 10-jarig bestaan van het verdrag te vieren. De Leidse studenten zijn van mening, dat er niets te vieren valt en willen met hun actie een duidelijk tegensignaal geven. Kunststudent Rosa: “Doormiddel van marktwerking wordt van onderwijs een diplomafabriek gemaakt”. In plaats hiervan pleit zij voor: “ruimte voor onafhankelijke vrijplaatsen voor kritiek en kennisuitwisseling”. En de 21-jarige Antropologie-student Steve voegt hier aan toe: “Wij zijn tegen de bezuinigingen van het (komende) kabinet. Onderwijs is geen product en studenten zijn geen handelswaar!”

Ook in andere steden, in heel Europa, zullen ontevreden studenten de straat opgaan.

Op 12 Maart vertrekt de Leidse studentendemonstatie vanaf de Beestenmarkt om 17.00 uur. Vandaar zullen zij gezamenlijk door de stad trekken, om hun stem te laten horen.

De studenten eisen:

 • De ministers van onderwijs allemaal terug naar de schoolbanken
 • Geen bezuinigingen op onderwijs
 • Onderwijs gericht op mensen, niet op de wensen van het bedrijfsleven
 • Stop de precaire werkomstandigheden van docenten, onderzoekers, schoonmakers en ieder ander die de onderwijsinstellingen draaiende houdt
 • Geen restricties op te volgen vakken
 • Behoud van de basisbeurs (Stufi)
 • Democratisering van het onderwijs.
 • Studenten, docenten en personeel beslissen samen
 • Weg met het management!
 • Vrije toegang voor iedereen tot hogescholen en universiteiten
 • Weg met het Bologna verdrag en andere neoliberale hervormingen
Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×