Provincie dwars bij aanvraag Grondwateronttrekkingsvergunning

De provincie wil de aanvraag voor een bouwputbemaling die de gemeente ingediend heeft, niet verder behandelen. De bouwputbemaling is nodig bij de aanleg van de overkluizing in de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Gooimeerlaan. Vanwege de Grondwaterwet is een vergunning noodzakelijk. De gemeente gaat bezwaar maken tegen het besluit van de provincie om niet verder op de aanvraag in te gaan.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×