Twee toekomstscenario’s LAKtheater geschetst

In het rapport ‘Toekomstscenario’s LAKtheater’ worden twee scenario’s over de toekomst van het LAKtheater geschetst. Het college buigt zich over de volgende opties:
1) Het LAKtheater samenvoegen met de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. In dit scenario is een lager bedrag nodig dan in scenario 2, vanwege een besparing op personeelskosten van € 60.000. De extra benodigde gemeentelijke bijdrage komt op een bedrag van € 296.000.
2) Het LAKtheater als zelfstandige stichting, waarbij de extra benodigde bijdrage van de gemeente beraamd wordt op € 356.000. (naast de € 122.000 huidige subsidie).
Een combinatie van beide scenario’s (eerst verzelfstandiging, dan fusie) is ook een optie, omdat scenario 1 pas vanaf half 2012 uitgevoerd kan worden, doordat de toevoeging van het LAKtheater aan het fusietraject van de Schouwburg en Stadsgehoorzaal een te zware opgave zal zijn.

“Veel politieke partijen hebben tijdens hun campagne aangegeven het LAK een warm hart toe te dragen. Op basis van het rapport kunnen de partijen bij de collegeonderhandelingen een onderbouwd besluit nemen over de toekomstige bijdrage aan het LAKtheater”, aldus Jan-Jaap de Haan over het rapport.

In beide scenario’s komt de aan de gemeente te vragen extra subsidie lager uit dan de oorspronkelijk geschatte € 400.000.

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×