Wachtlijsten huishoudelijke hulp verkort

Uit een evaluatie van het Dynamisch selectiemodel voor Hulp bij het Huishouden is gebleken dat de lange wachtlijsten tot het verleden behoren. Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Voorschoten en Zoeterwoude werken sinds 2008 vanwege de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met dit systeem. Daarbij wijzen ze de hulpvraag van cliënten die recht hebben op huishoudelijke hulp, toe aan één van de gecontracteerde aanbieders. Uit de evaluatie blijkt ook dat de gemeenten er in slagen cliënten binnen de daarvoor vastgestelde termijn hulp te kunnen toewijzen. Omdat het nog te vaak niet lukt om mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben te koppelen aan de aanbieder die hun voorkeur heeft, besluiten de gemeenten in mei of het selectiemodel nog dit jaar bijgesteld moet worden. Hoewel het niet altijd lukt om de voorkeur van de cliënten te honoreren, is het gemiddelde cijfer voor cliënttevredenheid een 7,3.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×