Visie op Zuid-Holland vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het gewijzigd ontwerp van de Provinciale Structuurvisie, de Visie op Zuid-Holland, vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van één visie, waarin staat hoe de provincie samen met haar partners tot 2020 wil omgaan met de beschikbare ruimte in Zuid-Holland. In juni nemen Provinciale Staten naar verwachting een definitief besluit over de structuurvisie. Het document bevat vooral voorstellen om de economische concurrentiepositie te versterken. Ook gaat het in op duurzaamheid en klimaatbestendigheid van de provincie. Verder gaat de visie onder meer in op het idee om steden met het landelijke gebied binnen de provincie te verbinden, zodat inwoners van de steden de mogelijkheid krijgen te recreëren in het groen. Op www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland is meer informatie te vinden.

Advertentie

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×