Alle in Leiden onderscheidenen bijeen in de Hooglandse Kerk na afloop van de uitreiking. (Foto's: Chris de Waard).

Leidse lintjesregen: 19 onderscheidingen

Vanmorgen werden, zoals elk jaar op de dag voor Koninginnedag, in de Hooglandse Kerk 19 stadsgenoten koninklijk onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Hoewel de onderscheiding voor iedereen als een verrassing kwam, was de naamgever van de Frits Landesbergen Big Band ongetwijfeld het meest overdonderd. De gemeente boekte de band om de onderscheiding luister bij te zetten. Tegen het einde van de uitreiking wees burgemeester Lenferink op een stoel die leeggebleven was. “U denkt misschien, er is iemand niet op komen dagen, maar niets is minder waar”. Op dat moment begon het Landesbergen te dagen en keek hij zijn bandleden vragend aan. Enkele minuten later stond ook hij bij de overige decorandi en speelde de band verder zonder de leider.

1.  Mevrouw M.C.H. Barnhoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-directeur van de Luba Groep; bestuurslid Stichting Bedrijvigheid Haaglanden; Regionaal Platform Rijn-Gouwe; Programmaraad van het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO; duo-voorzitter bv.leiden.nl, bestuur Leidse Regio Kring; Raad van Toezicht Scheltema; Lid van de Raad van Advies Grant Thornton Accountants en Advies; enz.

2.  De heer J.H. de Bruin, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-bestuurslid Voetbalvereniging LVV De Sleutels (nu GHC); bestuurslid Tuinvereniging Cronesteyn, bestuurslid Leidse Bond van Amateurtuinders; voorzitter van de Vereniging Harttrimmers.

3.  Mevrouw C.G. van Doorn – Boom, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bestuurslid van de Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen TIG; vrijwilliger bij de Hartstichting; vrijwilliger bij de bibliotheek van het Bonaventura College.

4.  Mevrouw prof. dr. F. Juffer (inwoonster Utrecht), Officier  in de Orde van Oranje-Nassau
Bijzonder hoogleraar Studie van Adoptie aan de Universiteit Leiden; lid van de onderwijscommissie van de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden; lid van het dagelijks bestuur van het Adoptie Centrum; lid van de departementscommissie en de Instituutscommissie Pedagogische Wetenschappen; medewerker bij de adoptieorganisatie Wereldkinderen; Adoptie Driehoek Onderzoek Centrum; vele publicaties en lezingen, enz.

5.  Mevrouw  H. Kapaan – Visser, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ouderling Hervormde Wijkgemeente Morskwartier; voorzitter Nederlandse Christelijke Vrouwenbond afdeling Mors; lid van de Kerkenraad Morskwartier; Organisatie paas- en kerstvoordrachten; leider seniorensociëteit.

6.  De heer J. Klootwijk , Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilliger, bestuurslid en 2e penningmeester bij Speeltuinvereniging De Vijf Hoven.

7.  De heer J.M. de Koning (inwoner Leiderdorp) , Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilliger bij de Stichting Vijf Hoven Huis en Speeltuinvereniging De Vijf Hoven; secretaris van de speeltuinvereniging; jeugdtrainer RKVV Meerburg in Zoeterwoude.

8.  De heer J.F. Landesbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Leider van de Frits Landesbergen Big Band; componist, arrangeur, speelt piano, vibrafoon en trombone, optredens bij jazzfestivals en jazzclubs, alsmede voor ouderen en zieken.

9.  Dr. J. Marks, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Tot 1 maart 2009 directeur Science and Strategy van de European Science Foundation; vele nationale en internationale functies op het gebied van de Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en inzetten satellieten ten behoeve van aardwetenschappen.

10.  De heer I. Ölmez, , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bestuurslid HTIB ( de Turkse arbeiders Partij); voorzitter van de HTIB afdeling Leiuden;  medeoprichter en bestuurslid plaatselijke Antricisme Vereniging; medeoprichter en bestuurslid Samenwerkingsverband Migranten organisaties, presentatior Radio rijnland, bestuurslid van de Stichting Multi Culturele Instelling Den Haag, oud-gemeenteraadslid Leiderdorp; lid van de Discipline Commissie van de HTIB.

11. De heer G. Robbers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Actief in de voetbalvereniging UVS: leider Jeugdteam; beheerder Jeugdhonk; scheidsrechter bij jeugdwedstrijden; organisator jeugdkampen; parkeercoördinator bij thuiswedstrijden, penningmeester Jeugdcommissie en actief bij de verbouwing van het Jeugdhonk.

12. Mevrouw E. Sap – den Os, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilliger bij Speeltuinvereniging De Vijf Hoven, activiteiten organisator bij jeugd, leden en buurtbewoners, ledenadministratie, bardiensten enz. Vrijwilliger bij voetbalvereniging GHC Leiden.

13. Mevrouw J.M. Snel – van Leeuwen (inwoonster Leiderdorp) , Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilligster in het R.K. Zorgcentrum Roomburgh: coördinator en uitvoerder diverse activiteiten. Thans ook bestuurslid (vice-voorzitter) van Roomburgh.

14. De heer J.W. Snik, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-lid van de Centrale Directie van het Leonardo da Vinci College. Lid van talloze besturen , organisaties en commissies op onderwijsgebied, landelijk, regionaal als nationaal. Lid van de werkgroep Huis van de Sport; lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Lammenschans en het Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport.

15. De heer L.J. van Velzen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bestuurslid thans voorzitter van de Vereniging Sociëteit Leiden; oud-voorzitter Koninklijk Nederlands ondernemers Verbond KNOV; voorzitter van de Club Old Recollections, oud-gemeenteraadslid voor het CDA in Leiden.

16. De heer H. Vermond, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Vijf Hoven Huis en Speeltuinvereniging De Vijf Hoven; vrijwillig verkeersregelaar bij de Singelloop en Marathon.

17. De heer A.H. de Zoete (inwoner Amsterdam), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-lid van de Centrale Directie van het Leonardo da Vinci College. Grote inzet op het gebied van verbetering relatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Talloze functie op onderwijsgebied, voorzitter van het Tine van Hoornfonds; secretaris/penningmeester van de Stichting Tijdig Onderkennen van Visuele Stoornissen, voorzitter Kring van rectoren en directeuren in Leiden e.o., enz.

Inwoonster Leiden, uitreiking elders:
18. Mevrouw M.J.A. Duijndam – Dupont, uitreiking in Leiderdorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Actief in de Parochie De Goede herder te Zoeterwoude-Rijndijk; lid van de stuurgroep Oppasservice voor dementerenden; als lid van de UVV leidster van een Sociëteit voor ouderen, chauffeur voor Tafeltje-dek-je; vrijwilligster patiëntenbibliotheek van het Rijnland Ziekenhuis, enz.

Inwoner Amsterdam, actief in Leiden:
19. Mr. B.K. Olivier, uitreiking in Amsterdam, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Universitair docent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam; voorzitter van de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden; vele functies op het gebied van beroep, bezwaar en geschillen bij overheid en bedrijfsleven in het hele land. Oud-bestuurslid van het Humanistisch Verbond.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×