Jaarverslag hoogheemraadschap van Rijnland beschikbaar

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het jaarverslag over 2009 klaar. Het is te lezen op www.rijnland.net. Het hoogheemraadschap is vorig jaar geëindigd met een klein positief saldo op de jaarrekening. De ongeveer 300 projecten waaraan werd gewerkt, lagen op schema en de kosten bleven binnen de begroting. Verder is het hoog heemraadschap er in geslaagd een aantal achterstanden weg te werken. Daarnaast werd een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, dat betrekking had op duurzaamheid. Zo is begonnen met halen van biogas uit de afvalzuivering. Op dat gas rijden nu auto’s, bij wijze van proef. Een aantal zuiveringsinstallaties kan zichzelf voorzien van energie, wat gehaald wordt uit afvalslib.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×