Woonruimteverdeelsysteem Holland Rijnland op de schop

Nu Holland Rijnland uitgebreid is met de gemeenten uit de Rijnstreek, is het tijd het woonruimteverdeelsysteem te hervormen. De gemeenten in de rijnstreek gebruiken op dit moment een ander verdeelsysteem dan de overige gemeenten binnen Holland Rijnland. De woningcorporaties willen komen tot een gezamenlijk systeem voor het hele gebied. Dat systeem moet dan voldoen aan de landelijke en Europese regelgeving. Volgens die regelgeving mogen woningcorporaties binnenkort alleen nog mensen met lage inkomens huisvesten. Om tot een nieuw systeem te komen, gaan de woningcorporaties in gesprek met de gemeenten, woningzoekenden en huurdersorganisaties. De resultaten van die gesprekken, worden vervolgens met politici en beleidsmakers besproken.

Het is de bedoeling dat er een breed gedragen systeem komt, dat door zoveel mogelijk mensen als rechtvaardig en begrijpelijk wordt ervaren.

Advertentie

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×