Bespreking Provinciale Structuurvisie

De Statencommissie Ruimte en Wonen van Zuid-Holland bespreekt maandag de Provinciale Structuurvisie. Deze visie wordt dan per gebied doorgenomen. Ook het gebied waarin Leiden ligt, Holland-Rijnland, komt dan aan de orde. In de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte is beschreven hoe de provincie de ruimte tot 2020 in wil gaan vullen. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling weer en vermeldt de provinciale belangen. De verordening geeft aan met welke zaken gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden. Op 30 juni en 2 juli nemen Provinciale Staten een besluit over de Structuurvisie. Zij hebben ter voorbereiding daarop een hoorzitting georganiseerd. Tijdens die hoorzitting maakten 128 bewoners en vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties hun mening kenbaar.
De vergadering is rechtstreeks te volgen via www.zuid-holland.nl

Advertentie

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×