Kaasmarkt 1955, foto: RAP.

Ontwerpen Kaasmarkt centraal bij RAP

In het kader van de Pleinenweek, die plaatsvindt van 21 tot en met 26 juni, opent RAP Architectuurcentrum op 23 juni een tentoonstelling met ontwerpen voor de Kaasmarkt. Dhr. Slavenburg van de gemeente Leiden zal deze avond de onlangs geformuleerde uitgangspunten voor ontwikkeling van de Kaasmarkt nader toelichten. Op de tentoonstelling zijn ook de 26 ontwerpen te zien, die 15 jaar gelden werden ingezonden naar aanleiding van een toenmalige architectuurprijsvraag over de Kaasmarkt. Recent is buurtvereniging Pancras-West ook met een schets gekomen voor een nieuwe invulling.
Andere activiteiten tijdens de Pleinenweek, zijn een avond over de toekomst van het Stationsplein, op maandag 21 juni in het Scheltema-complex en een ontwerpmarathon Leidse Pleinen op 25 en 26 juni in samenwerking met het Stadslab

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×