Miljoenen voor Marecollege

Het college stelt €4 miljoen beschikbaar voor de verbouwing en verhuizing van het Marecollege. De school die nu zit in een pand aan de Surinamestraat, moet verhuizen, zodat het pand aan de Surinamestraat beschikbaar komt voor nieuwe stedenbouwkundige plannen rondom het Kooiplein, dat een woon- winkelgebied moet worden.

De school verhuist naar Sumatrastraat 120. Dat gebouw wordt uitgebreid, zodat het onderdak kan gaan bieden aan 440 leerlingen. Omdat de gemeente op de verhuizing aangestuurd heeft, heeft het college besloten €4 miljoen beschikbaar te stellen. Omdat het Marecollege een leerlingengroei doorgemaakt heeft, wordt dat bedrag vanuit het Integraal Huisvestingsplan aangevuld tot €5,4 miljoen. Voor de resterende dekking is een aanvullende bijdrage beschikbaar uit de NUON-gelden. Gisteren hebben wethouder Frank de Wit en de heer J.H.B. Jansen van het Marecollege een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin staan afspraken over de verbouwing en is vastgelegd dat de school het pand aan de Surinamestratat op uiterlijk 1 januari 2013 aan de gemeente levert.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×