Gemeente stopt per direct met nieuwe re-integratieprojecten

De gemeente Leiden schrapt per direct alle nieuwe initiatieven om mensen aan een baan te helpen. Leiden gaf sinds de crisis juist meer geld uit aan een toenemend aantal activiteiten om mensen aan het werk te helpen, maar moet hier nu gedwongen drastisch het mes inzetten. Dat heeft alles te maken met een door de overheid aangekondigde korting van 3,8 miljoen euro op het zogenaamde participatiebudget van de gemeente Leiden. “We moeten nu op de rem trappen om onverantwoord grote uitgaven te voorkomen,” zo schrijft wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk en Inkomen) in een brief aan de raad. “We onderzoeken wat nog wel mogelijk is,” aldus De Haan: “Ons doel blijft zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen. Deze maatregel is dan ook heel pijnlijk, maar absoluut noodzakelijk om eind 2010 een miljoenentekort te voorkomen.”

De gemeente Leiden is de afgelopen jaren volgens De Haan heel succesvol geweest door mensen uit de uitkering eerst aan een gesubsidieerde baan te helpen van waaruit ze vervolgens konden doorstromen naar regulier werk. Vorig jaar had Leiden van alle grote steden de minste stijging in het aantal bijstandsuitkeringen. De Haan: “Door de economische crisis stagneert op dit moment die doorstroming van gesubsidieerde arbeid naar de reguliere arbeidsmarkt. We hadden voor heel 2010 op 450 gesubsidieerde banen gerekend, het zijn er op dit moment al 560. Hierdoor lopen de kosten te hoog op. Dat was nog op te vangen geweest als het Rijk ons niet had gekort. Daardoor moeten we nu een noodmaatregel nemen.”

Het besluit betekent dat de gemeente per direct stopt met nieuwe re-integratietrajecten. Er starten geen nieuwe trajecten voor gesubsidieerde arbeid meer en aflopende trajecten worden niet verlengd. Dit geld ook voor voorbereidende trajecten in de sociale werkvoorziening en voor sommige vormen van volwasseneneducatie.

Voorlopig kan de gemeente nog wel doorgaan met trajecten voor jongeren in het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid. Daarvoor is apart geld beschikbaar. Dat geldt ook voor inburgeringtrajecten. Deze worden weliswaar uit het participatiebudget betaald, maar hierover heeft Leiden aparte afspraken met het Rijk gemaakt. Leiden krijgt voor de inburgering juist extra geld.

De gemeente verwacht vanaf januari 2011 weer te kunnen starten met het aanbieden van re-integratietrajecten, omdat er dan weer een nieuw budget beschikbaar is.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×