Veel Zuid-Hollandse gemeenten in financieel zwaar weer

Veel gemeenten in Zuid-Holland zitten in financieel zwaar weer. Maarliefst 70% van de gemeenten krijgt de komende jaren te maken met oplopende tekorten. Eén op de drie plaatsen heeft onvoldoende reserves om financiële risico’s in de toekomst op te vangen. Dit alles blijkt uit het jaarverslag “Financieel Toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de provincie Zuid-Holland. De provincie houdt toezicht op de financiële positie van de Zuid-Hollandse gemeenten. Bij het analyseren van de jaarrekeningen 2009 en de begrotingen voor

2010 komt naar voren dat de financiële en economische crisis doorwerkt in de meerjarenramingen van de gemeenten. Bij veel gemeenten stagneren de grondverkopen, in sommige gevallen moet verlies worden genomen op grondexploitaties. De opbrengsten van bouwleges zijn soms lager. Ook ontvingen veel gemeenten het afgelopen jaar minder inkomsten uit de lokale heffingen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×