Gemeente wil meer grip op evenementen

Bijna 890.000 euro. Dat bedrag heeft de gemeente in het afgelopen jaar uitgegeven aan 21 evenementen in de stad waarvoor Leiden alle kosten in kaart heeft gebracht. Daarvan ging het om 216.000 euro in de vorm van subsidies, de rest bestaat uit indirecte kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, gederfde parkeerinkomsten en het plaatsen van afzettingen. Het college heeft deze indirecte kosten op verzoek van de gemeenteraad nu inzichtelijk gemaakt. Ze worden betrokken bij de evaluatie van de evenementennota ‘Focus op Feesten’. Dat de rekenexercitie niet zomaar is uitgevoerd blijkt uit de toelichting die wethouder Strijk vandaag namens het college gaf.

Zo blijkt uit de cijfers dat een evenement als Leiden Culinair bijvoorbeeld bijna 30.000 euro aan indirecte kosten heeft veroorzaakt. Volgens Strijk is het niet de bedoeling om die kosten voortaan in rekening te brengen bij de organisatie, maar de kans dat de rekening ergens terecht komt is wel degelijk aanwezig. Strijk: “Je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de horeca door zo’n evenement 150.000 euro extra omzet maakt. Als ze zo’n voordeel hebben, kunnen ze wellicht ook bijdragen in de kosten.” Overigens wil het college wel nadrukkelijk aan de organisatoren van evenementen gaan communiceren welke kosten er voor de gemeente gemoeid zijn. Daarmee wil Leiden het beeld bijstellen dat de gemeente organisatoren eerder tegen- dan meewerkt.

Nu de kosten per evenement bekend zijn, kan de gemeenteraad bovendien makkelijker een afweging maken over de waarde van een evenement voor de stad. tot nu toe speelde dat nauwelijks een rol, omdat die kosten niet bekend waren.

Naar aanleiding van de nu opgestelde rapportage heeft het college formeel besloten om misgelopen parkeerinkomsten voortaan niet meer in rekening te brengen aan de organisatoren van evenementen. Dat gebeurde in de praktijk ook al vaak niet, maar het is nu ook formeel vastgelegd.

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×