Omwonenden buigen zich met de architect over de maquette van het nieuwe complex. (Foto: Chris de Waard).

Omwonenden afwachtend positief over komst studentenwoningen

Veel waardering en een aantal punten van zorg vielen SLS Wonen en de architect afgelopen avond ten deel bij de presentatie van de plannen om aan de Langebrug 218 wooneenheden voor studenten te realiseren. Het oude pand van de sociale dienst gaat daarvoor plat, evenals een serie bijgebouwtjes en de verbindingsbrug naar de oudbouw aan de kant van de Steenschuur. Ongerust maken vooral de omwonenden aan de kant van de Ketelboetersteeg zich. Zij krijgen als de plannen ongewijzigd doorgaan te maken met fors hogere bebouwing aan de kant van de toch al donkere smalle steeg. Ook vraagt de buurt zich af of de parkeerdruk niet te groot wordt met zoveel nieuwe bewoners op een relatief klein oppervlak.

Met die parkeerdruk valt het wel mee, denkt SLS Wonen. Voor studentenkamers is de norm 0,15 parkeerplek per wooneenheid, maar daarvoor kan in het centrum vrijstelling worden gevraagd. Er komen dan ook geen extra parkeerplaatsen. De honderden fietsen zullen volgens de architect ook niet voor verrommeling van de buurt zorgen. Die krijgen allemaal een inpandige stalling. Ook voor het vuilnis en grofvuil komen ruimtes in het nieuwe complex.

Het nieuwe complex wordt als het ware een klein wijkje in de wijk, zo betoogde de architect. Daarom wordt ook de doodlopende Plaatsteeg tussen de Langebrug en de Breestraat weer doorgetrokken en komt er een nieuwe steeg die achter het huidige gebouw van de sociale dienst langs gaat lopen. Ook worden er stukken groen toegevoegd en blijft de brandslangentoren van de brandweerkazerne behouden. Voor dat gebouwtje zoekt SLS nog naar een bestemming, ideeën zijn welkom.

SLS heeft de bewoners toegezegd om nog eens met de architect te bekijken of de geplande bouw aan de kant van de Ketelboetersteeg lager kan. Dat moet dan wel gecompenseerd worden aan de Langebrugkant, omdat het complex anders te klein wordt om alle kosten te dragen. Dat zou ten koste van de kwaliteit gaan en dat wil niemand. Met de uitkomsten wil SLS nog een keer terugkomen bij de buurtbewoners, voordat het plan definitief wordt vastgesteld.

In het nieuwe complex komen 65 tot 70 meerkamer-appartementen van zo’n 15m2 per kamer. In het monumentale gebouw op de hoek met de Steenschuur worden 35 wat grotere studio’s gerealiseerd. De gebouwen worden zo ingericht dat er zonder ingrijpende aanpassingen ook normale 3-kamer appartementen van gemaakt kunnen worden, mocht de bestemming ooit wijzigen van studentenhuisvesting naar gewone woningen.

Leiden langebrugsls


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×