CDA wil snel actie tegen gevelreclame

Het CDA roept het college nogmaals op zo snel mogelijk actie te ondernemen tegen de grote reclame-uitingen langs de gevels in de binnenstad. Al in februari heeft de partij wethouder Van Woensel gevraagd hier actie tegen te ondernemen. Tot nu toe is er echter onvoldoende gebeurd. Het CDA stoort zich dan ook aan het lage tempo waarin dit probleem wordt aangepakt.

Eind 2007 is het Modellenboek Gevelreclame vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn de maten voor de gevelreclame vastgelegd. Enkele ondernemers vonden gaten in de regelgeving. Zo bleken de regels niet te gelden voor vlaggen en doeken. Zij grepen dus hun kans en hebben hun gevelreclame gevelbreed op doeken afgedrukt. Het CDA wil dat de regelgeving zo wordt aangepast dat er geen gaten meer in zitten. Tijdens de commissievergadering van de commissie Ruimte & Regiozaken zal de CDA-fractie hierover vragen stellen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×