Leiden pompt 16 miljoen extra in Rijnlandroute

Eind deze maand neemt het bestuur van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland een besluit over de aanleg van de Rijnlandroute. Voor deze oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 zijn officieel nog drie varianten in beeld. De verdiepte aanleg via de Churchilllaan heeft daarbij de voorkeur van Holland Rijnland, maar kampt ook met het grootste tekort.

De zogenaamde A-variant, die alleen voorziet in een betere aansluiting op de snelwegen en verder gebruik maakt van de bestaande infrastructuur, is het goedkoopste, maar levert ook de kleinste bijdrage aan het oplossen van de verkeersproblematiek. Alleen voor de rijksoverheid – als 1 van de drie betrokken partijen (rijk, provincie en Holland Rijnland) – is deze variant nog in beeld. De overheid betaalt 357 miljoen euro mee aan de aanleg als HR voor 1 december een besluit neemt.

Ook de zogenaamde F-variant, die deels door de Oostvlietpolder loopt, komt voor die rijksbijdrage in aanmerking. De voorkeur van de gemeenten in de regio Holland Rijnland gaat echter uit naar het Leidse burgerinitiatief ‘Churchill Avenue’. Dat moet dan wel financieel en verkeerstechnisch gelijkwaardig zijn aan de F-variant.

In de financiering van alle drie de varianten gaapt nog een financieel gat. Bij de Churchill Avenue is het tekort met zo’n 58 miljoen het grootst, maar ook voor de twee andere opties is uiteindelijk nog veel extra geld nodig. De Holland Rijnlandgemeenten storten samen 45 miljoen extra in het Regionale Investeringsfons (RIF) om de nieuwe verbinding mogelijk te maken. Leiden en Katwijk nemen daarvan respectievelijk ruim 16 en ruim 8,5 miljoen voor hun rekening, omdat hun belang het grootste is. Voor de eerdergenoemde, en ongewenste, A-variant geldt de extra regiobijdrage niet.

Om het gat in de tekorten tussen de F-variant en de Churchill Avenue, dat in de regio de voorkeur geniet, te dichten, wordt op extra bijdragen gerekend van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en de regio Haaglanden. Die hebben het meeste belang bij deze variant. Het rijk weigert tot op heden om die derde, Churchill Avenue, variant als optie te erkennen. Daarmee is ook de bijdrage in de kosten (50% van het totaal) daar nog onzeker.

Omdat de Rijnlandroute in alle varianten gefaseerd aangelegd zal worden, is niet al het geld direct nodig. Vanaf 2015 komen de eerste rekeningen binnen die met de extra financiering betaald moeten worden.

Aanstaande zondag vindt een demonstratie plaats tegen de aanleg van de Rijnlandroute in een verdiepte bak langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Deze zogenaamde ‘F-variant’ heeft de voorkeur van het provinciebestuur, dat hierover op 1 december met, de Leidse, minister Schultz een besluit neemt. Het doel van de demonstratie is te laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze variant in de regio. De minister heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat er draagvlak voor dit provinciale voorstel is. De demonstratie op 7 november moet aan minister en gedeputeerde duidelijk maken dat dit draagvlak er helemaal niet is. “Het is een slechte weg, die geen enkel regionaal verkeersprobleem oplost, maar wel dramatische gevolgen heeft voor de Stevenshof en Voorschoten,”  zo laten de organisatoren weten.

De demonstratie begint om 14.00 uur bij de molen ter hoogte van de Lotte Beesestraat in de Stevenshof in Leiden. Langs de voorgenomen route van de RijnlandRoute gaat de demonstratie naar station De Vink. Daar voegen om ongeveer 14.45 uur de demonstranten uit Voorschoten zich bij de optocht. Vanaf De Vink gaat de demonstratie naar de parkeerplaats bij zwembad Het Wedde. Daar is een manifestatie tot 16.00 uur.

De demonstratie wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Rijnland, Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder, Wijkraad Stevenshof, Vereniging Vrienden van Vlietland, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, werkgroep Churchillavenue, Buurtschap Zuidwijkse polder-Wassenaar, en verschillende politieke partijen uit Voorschoten, Leiden, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×