Nieuw Ontmoetingscentrum Dementie in Leiden-Noord

Topaz Overrhyn zal volgend jaar een ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie openen in Leiden-Noord. Het ontmoetingscentrum biedt een breed ondersteuningsprogramma voor thuiswonende mensen met een lichte tot matige vorm van dementie en hun mantelzorger(s). Omdat het huidige overheidsbeleid erop gericht is om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wordt de druk voor de mantelzorgers zwaar en bovendien blijkt uit onderzoek, dat er een verhoogd risico bestaat op gezondheidsproblemen. Op zaterdag 27 november en zaterdag 11 december worden twee koffieochtenden georganiseerd om alvast kennis te komen maken. Het ontmoetingscentrum is gevestigd in Topaz Overrhyn aan de Willem de Zwijgerlaan 44.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×