Raad over Morspoortgarage en extra miljoenen Rijnlandroute

Vanavond vanaf 20.00 uur is via deze site de gemeenteraadsvergadering te volgen. Op de agenda twee punten: de uitbreiding van de parkeercapaciteit bij de Morsweg en de financiering en trajectkeuze van de Rijnlandroute. De vergadering is live te volgen via www.sleutelstad.nl/raadsvergadering.

Parkeren bij de Morsweg:
Of er wordt een Morspoortgarage gebouwd of het huidige Morspoortterrein wordt uitgebreid, waarbij het terrein bij Stationsplein 107 wordt meegenomen. Met een garage worden ca. 370 betaald parkeren plaatsen toegevoegd en met het parkeerterrein zo’n 230 betaald parkeren plaatsen. In de afweging die de raad moet maken, spelen de volgende factoren een rol; financiën, de mate van groen in de wijk, medewerking van bewoners, verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

Rijnlandroute:

Voor de Rijnlandroute – de verbindingsweg tussen de A4 en A44 – zijn er nog drie varianten in beeld: variant A, variant F en Churchill Avenue. In mei 2010 hebben de Minister en de Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland besloten alleen nog rekening te houden met twee varianten: variant A en variant F.

De provincie wil dat Holland Rijnland uiterlijk op 1 december 2010 bepaalt voor welke variant ze gaan. Naast de varianten A en F is er ook het burgerinitiatief Churchill Avenue. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland stelt voor om in ieder geval niet verder te gaan met variant A. Deze variant heeft namelijk onvoldoende draagvlak binnen de regio, want het lost de verkeersproblematiek te weinig op.

Om de Rijnlandroute aan te kunnen leggen, moeten de gemeenten van Holland Rijnland in totaal 37,5 miljoen extra bijdragen. Voor de gemeente Leiden betekent dit ruim 20 miljoen euro. Het college stelt de raad voor hiermee in te stemmen, maar alleen als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: het geld mag alleen ingezet worden voor een van de twee voorkeursvarianten: de Churchill Avenue of variant F.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×