Miljoenen aan bezuinigingen voor Rijnland Ziekenhuis

Het Rijnland Ziekenhuis moet volgend jaar ongeveer € 5,5 miljoen extra gaan bezuinigen. Deze gedwongen bezuiniging komt bovenop de al eerder bekende korting van € 1,5 miljoen. Afgelopen zomer kondigde demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat hij de ziekenhuissector in 2011 een korting van € 549 miljoen wilde gaan opleggen. Onlangs stemde het gerechtshof in Den Haag daarmee in. Het Rijnland zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om de begroting rond te krijgen.

Op dit moment is de raad van bestuur van Rijnland Zorggroep tezamen met managers en stafbestuur bezig om te bepalen hoe op een voor patiënten en medewerkers verantwoorde manier vorm kan worden gegeven aan de bezuiniging. Het ziekenhuis wil voorkomen dat er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×