Geen jachthaven in Broek- en Simontjespolder

Er komt geen jachthaven in de Broek- en Simontjespolder. Vorige week is de intentieovereenkomst met Broek en Simontjes BV beëindigd. Die intentieovereenkomst, waarin stond dat de mogelijkheden voor de aanleg van een jachthaven in de polder onderzocht zouden worden, werd in februari door de gemeente Teylingen en de BV van De heer J.W.M. Versluijs ondertekend. De provincie was minder enthousiast over de plannen dan de gemeente Teylingen. Provinciale Staten van Zuid-Holland stelden in de zomer een nieuwe Provinciale Structuurvisie vast. Daarin werd het ontwikkelen van intensieve faciliteiten voor recreatie in de Broek- en Simontjespolder uitgesloten. Omdat de provincie eigenaar is van de locatie waar de haven zou moeten komen, is het niet meer mogelijk er een jachthaven aan te leggen. De gemeente en Versluijs zagen zich daardoor genoodzaakt de intentieovereenkomst te ontbinden.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×