Provincie bezuinigt op streekvervoer

Zuid-Holland gaat bezuinigen op het streekvervoer. De provincie ontvangt van het Rijk de Brede Doel Uitkering voor de exploitatie van openbaar vervoer en de aanleg van infrastructuur. Het kabinet gaat die uitkering voor verkeer en vervoer de komende jaren met 5% korten. Ook is de structurele groei van de uitkering teruggebracht tot 0 procent, terwijl eerder een jaarlijkse groei van 1,1 procent was afgesproken. In de periode 2011-2015 ontvangt de provincie van het Rijk in totaal bijna € 30 miljoen minder voor het openbaar vervoer.

De provincie kan de korting op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer voor de lopende contracten nog opvangen uit de ruimte die er nu nog is in de Rijksbijdrage, om zo de kwaliteit van het streekvervoer op peil te houden. Geld voor kwaliteitsverbeteringen of andere investeringen, is er niet. Bij nieuwe contracten met vervoerders, zijn aanpassingen onvermijdelijk.

Ook voor de aanleg van infrastructuur is minder geld beschikbaar. Al toegezegde subsidies aan gemeenten die lokale infrastructuur aanleggen, worden uitgekeerd. Bij nieuwe subsidieaanvragen wordt met de bezuinigingen rekening gehouden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×