Provincie past strooiregime aan

Sinds Tweede kerstdag werkt de provincie met een aangepast strooiregime in het landelijke gebied. Daarbij wordt samengewerkt met andere wegbeheerders. Dit regime moet voorkomen dat er een strooizout tekort ontstaat. Op veelgebruikte wegen die een belangrijke doorstroomfunctie hebben, strooit de provincie volledig. Op de overige provinciale wegen in het landelijk gebied en de bijbehorende parallelwegen en fietspaden wordt beperkt gestrooid. Op die wegen worden weggebruikers met behulp van borden en tekstkarren gewaarschuwd voor gladheid. Om te bepalen voor welke wegen een beperkt strooiregime geldt, maakt de provincie gebruik van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. In die databank hebben alle Nederlandse wegbeheerders gezamenlijk bepaald welke wegen de hoogste prioriteit hebben wanneer er een zouttekort dreigt. Daarbij is onder meer gekeken naar doorstroming, veiligheid en of de wegen deel uit maken van calamiteitenroutes. Het landelijk gebied waarvoor het strooiregime aangepast is, beslaat de Aar en Veenstreek, Goeree Overflakkee, Voorne Putten, de Hoekse Waard, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Het aangepaste regime geldt niet voor het stedelijke gebied.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×