Een grote groep omwonenden, verenigd in de Initiatiefgroep Haagwegterrein, heeft enkele impressies van de nieuwbouw gemaakt. De buurt loopt vooral te hoop tegen de omvang van het gebouw. Volgens de eigen hoogbouwvisie moeten hoge gebouwen aansluiten op de bouwmassa van de omgeving.

Gemeente lapt eigen hoogbouwvisie aan de laars

Twee insprekers, maar wel namens 66 boze buurtbewoners, kwamen afgelopen avond inspreken tegen de op hande zijnde wijziging van het bestemmingsplan Haagwegterrein West. Die aanpassing is nodig om de bouw van de 40 meter hoge woontoren ‘De Verleyding’ mogelijk te maken. Ontwikkelaar La Linea wil op het terrein een woontoren met 39 appartementen en twee penthouses realiseren.

De buurtbewoners verwijten de gemeente vooral dat die zich niet houdt aan de eigen hoogbouwvisie. Daarin worden allerlei zaken geregeld waaraan hoogbouw moet voldoen. Die moet bijvoorbeeld goed aansluiten bij de omliggende bebouwing. Ook maken de buurtbewoners zich zorgen over verkeers- en parkeeroverlast. Onder meer omdat parkeren in het huidige plan op het maaiveld plaats vindt, terwijl in eerdere ontwerpen sprake was van een parkeergarage onder het flatgebouw. Het college heeft de bezwaarmakers laten weten dat het voldoen aan de hoogbouwvisie geen doel op zich is. “Wij begrijpen niet goed waarom hoogbouw in Leiden niet aan de Hoogbouwvisie zou moeten voldoen,” zo vraagt voorzitter Hans Könemann van de Initiatiefgroep Haagweg zich af. “In de visie staat immers: De Hoogbouwvisie is kaderstellend en als zodanig zelfbindend voor de gemeente.”

Ook de bewonerscommissie Haagweg-Noord is het niet eens met de huidige bouwplannen. Voorzitter Gert-Jan van Pelt mist een paragraaf over het nut en de noodzaak van de realisatie van de woontoren op juist deze locatie. Zo’n onderbouwing is nodig als de gemeente wil afwijken van de hoogbouwvisie. De bewonerscommissie vraagt zich verder af of de realisatie van de 40 appartementen wel zo’n belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de gemeentelijke ambities op het gebied van volkshuisvesting en vermoedt dat de werkelijke reden voor het bestemmingsplan is dat de gemeente tegemoet wil komen aan de wens van de initiatiefnemer om een woontoren op deze locatie te realiseren. “Hoogbouw vergroot immers de verkoopbaarheid van de appartementen in verband met het uitzicht.”

Alvorens de raad eind van de maand een besluit neemt over het wijzigen van het bestemmingsplan, gaan de raadsleden nog op werkbezoek in het gebied.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×