Wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, Werk en Inkomen) waarschuwt dat er nog meer bezuinigingen op stapel staan. De sociale werkvoorziening (WSW-banen) vallen niet onder de huidige korting. Ook daar heeft het rijk aangekondigd fors te willen bezuinigen. (Archieffoto: Chris de Waard).

Reïntegratiebeleid met 16 miljoen per jaar gekort

Leiden wordt geconfronteerd met een megabezuiniging op werkgelegenheidsprojecten. De overheid bouwt de bedragen die Leiden daarvoor beschikbaar heeft in vier jaar tijd af van 21 miljoen naar 4,5 miljoen euro. Met bijna 80% minder budget moet het roer drastisch om. Verloningsprojecten, waarbij mensen in dienst zijn bij een regulier bedrijf, maar door de gemeente betaald worden, worden gestaakt, loonkostensubsidies worden afgebouwd of gestopt, het complete budget voor inburgeringscursussen wordt geschrapt en voor volwasseneneducatie is alleen nog geld beschikbaar als het direct relevant is voor het vinden van een baan. Toch komt er volgens het college niemand thuis te zitten. Activeringsmaatregelen gaan onverminderd door.

Die worden alleen wel anders vormgegeven. Zo moeten mensen die nu nog gesubsidieerd werk doen in de toekomst gaan werken met behoud van uitkering. Dat is veel goedkoper voor de gemeente. Een verloningstraject kost zo’n 27.000 euro per persoon per jaar, een uitkering pakweg de helft. Mensen die weigeren worden gekort.

Ook loonkostensubsidies gaan op de schop. Mensen die nu nog met subsidie aan het werk zijn bij bijvoorbeeld het Stadsparkeerplan, het LAK Theater of kringloopbedrijf Het Warenhuis worden daardoor mogelijk getroffen. Als de gemeente de subsidie afbouwt of staakt, moet de werkgever die kosten overnemen. Als dat niet kan, volgt er ontslag. Op die manier kan het zelfs voorkomen dat mensen die ontslagen worden in een aantal gevallen hetzelfde werk moeten blijven doen met behoud van hun uitkering.

In Leiden zitten momenteel 2600 mensen in de bijstand. Daarvan komen er tussen de 1200 en de 1600 in aanmerking voor een werkgelegenheidstraject. De rest kan vanwege een medische of sociale indicatie echt niet aan de slag. Wethouder De Haan hoopt dat het aantal mensen in de bijstand in 2015 is gedaald tot onder de 2000.

Jongeren krijgen speciale aandacht van de gemeente. Zonder statkwalificatie komen ze niet meer in aanmerking voor een uitkering en moeten dus verplicht terug naar school. Vaak hoort daar ook studiefinanciering bij. De Haan wijst erop dat mensen zonder diploma vijf keer zo vaak terugvallen in een uitkeringssituatie dan mensen met een diploma.

Leiden reïntegratiebeleid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×