Nieuwe medewerkers De Stal kunnen aan de slag

De nieuwe lichting medewerkers die in het kader van een leer-werktraject op 1 maart begint bij het reïntegratieproject ‘De Stal’ kan gewoon aan de slag. Een meerderheid van de Leidse raad steunt het voornemen van wethouder Jan-Jaap de Haan om hen geen minumumloon uit te keren, maar ze met behoud van hun uitkering in te zetten. De PvdA, GroenLinks en de SP waren daar fel tegen, maar accepteren voor het moment dat een meerderheid in de raad daar anders over denkt. De PvdA wil wel in de raadsvergadering van 10 maart met een motie komen om de acht mensen om wie het gaat met terugwerkende kracht alsnog onder de oude regeling te laten vallen, waardoor ze alsnog een minumumsalaris ontvangen. Wethouder De Haan zal die motie ontraden. Omdat de centen op zijn, zou dat betekenen dat er jaarlijks 20 mensen minder naar regulier werk geleid kunnen worden.

De raadscommissie Werk & Financiën had het onderwerp op verzoek van de drie eerdergenoemde linkse partijen geagendeerd voor een spoedoverleg met de wethouder. Die had de raad vorige week per brief van zijn voornemen op de hoogte gesteld, omdat de groep al op 1 maart begint, terwijl de raad pas op 10 maart over het onderwerp praat. Volgens De Haan gaat het niet om nieuw beleid en kon hij volstaan met die mededeling. De drie partijen vinden het een beleidswijziging die niet zonder goedkeuring van de raad kan worden ingevoerd. Alleen de Stadspartij Leiden Ontzet sloot zich daarbij aan en pleitte ook voor uitstel.

Het college ziet daar niets in, omdat de mensen het traject in dit geval nadrukkelijk vrijwillig ingaan onder de nieuwe voorwaarden. Uitstel zou niet alleen betekenen dat een enthousiaste groep onnodig langer thuiszit, ook komt De Stal zelf in de problemen, omdat die als reïntegratieproject draait op dit type medewerkers. Een tijdelijke sluiting dreigt in dat geval.

SP-raadslid Louk Rademaker blijft wel van mening dat het om nieuw beleid gaat dat bovendien in strijd is met het beleidsakkoord. Daarin spraken D66, VVD, CDA en de SP af dat ‘de zwaksten in de samenleving’ bij de bezuinigingen worden ontzien. “Kennelijk is dat begrip multi-interpretabel. Daar gaan we het dus nog over hebben.” Wethouder De Haan stelde daar tegenover dat het hier gaat om het stopzetten van zogenaamde ‘verloningstrajecten’. Iets waar de raad in september vorig jaar al mee heeft ingestemd.

Bij dit soort reïntegratietrajecten, waarin mensen tijdens een stage van maximaal zes maanden worden opgeleid, is werken met behoud van uitkering de regel. Dat het bij De Stal de afgelopen paar jaar anders liep, was te wijten aan een besluit van de raad. Die besloot destijds om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt al tijdens hun reïntegratie het minumumloon te geven. Toen bleek dat daar geen geld meer voor was, zijn die verloningstrajecten al in augustus vorig jaar per direct gestopt. De groep die nu bij De Stal het traject afrondt, is de laatste die onder de oude regeling valt. “De raad heeft daar vorig jaar zelfs speciaal 250.000 euro extra voor beschikbaar gesteld,” zo friste De Haan het geheugen van de raadsleden op. “Zo konden we deze groep, die al was geselecteerd, een ‘zachte landing’ geven”.

Leiden reïntegratiebeleid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×