Miljoenen voor knelpunten arbeidsmarkt

De provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen investeren komend jaar bijna €7miljoen in de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt. Veel sectoren kampen met een tekort aan hoger opgeleide werknemers, of verwachten een tekort daaraan in de nabije toekomst. De provincie richt zich bij de financiering op economische clusters die van vitaal belang zijn voor Zuid-Holland: de Greenports, Life & Health Sciences, Transport & Logistiek en Water- & Deltatechnologie en zal in tien nieuwe en dertien bestaande projecten in die clusters investeren. Vanuit Zuid-Holland is daarvoor €2,1miljoen gereserveerd. Doordat het bedrijfsleven en onderwijs voor iedere euro van de provincie €2,30 neerleggen, komt de investering neer op bijna €7miljoen. De provincie investeert in de verbetering van knelpunten die door werkgevers gesignaleerd zijn en ondersteunt projecten die werken en leren combineren, de samenwerking tussen het bedrijfsleven bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de beroepskolom stimuleren.

Eén van de projecten die financiële steun krijgt, is een door het Bio Science Park Leiden ontwikkeld trainingsprogramma dat moet leiden tot meer werknemers die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die noodzakelijk zijn bij het verrichten van werkzaamheden in een laboratorium.

Vooralsnog is dit de laatste keer dat er onder de regeling Arbeidsmarkt en Onderwijs Zuid-Holland subsidies worden verstrekt. Een volgend college van Gedeputeerde Staten zal een besluit moeten nemen over een eventueel vervolg.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×