Dr. Nicoline van der Sijs, foto: Taalschrift.nl

Leidse dr. Nicoline van der Sijs koninklijk onderscheiden in Den Haag

Gisteren is de Leidse taalkundige en etymologe, dr. Nicoline van der Sijs, koninklijk onderscheiden in Den Haag. De onderscheiding werd uitgereikt door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap, Halbe Zijlstra. Mevrouw Van der Sijs, gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, verzorgde onder meer de etymologische informatie voor de grote woordenboeken van Van Dale en publiceerde onder eigen naam een serie boeken over leenwoorden en uitleenwoorden. In totaal schreef zij als (co)auteur zo’n 25 boeken en 130 artikelen over de Nederlandse taalkunde. Zij heeft zich vooral onderscheiden als een actieve en productieve onderzoeker van het Nederlands, met veel aandacht voor de ontwikkeling van onze taal in de geschiedenis.

Onlangs slaagde zij erin om met ongeveer dertig stagiaires een database op te stellen van 16.000 Nederlandse woorden die in andere talen terecht zijn gekomen. Ook heeft zij het initiatief genomen voor de digitalisering van de Bijbel en heeft samen met 150 door haar begeleide vrijwilligers de (protestante) Statenbijbel uit 1637 en een aantal andere oude Bijbels met in totaal 2,5 miljoen woorden overgetypt en gecorrigeerd. In mei 2008 werden de websites van de digitale Bijbelvertaling geopend.
Mevrouw Van der Sijs wordt dan ook beschouwd als een prominente voorvechtster van het Nederlandstalige culturele erfgoed.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×