Prof. Rien Herber, foto: PR.

Leidse Winterlezing over CO2-opslag in bodem

In het kader van de Leidse Winterlezingen zal prof. Rien Herber een compleet beeld schetsen over het opslaan van CO2 in de bodem. Het is een actueel onderwerp waarvan de voorstanders het een veilige manier van opslag vinden en nodig achten voor het behalen van klimaatdoelstellingen, terwijl tegenstanders hun twijfels hebben. Herber heeft al decennia lang ervaring met de geologie van gasvelden en gaat in op vragen als: “Hoe ziet zo’n leeg gasveld er uit? Hoe werkt CO2-opslag in een gasveld? Kan het veilig, en hoe zorg je daar voor? Waar kan dit in Nederland gebeuren? Wat kost het? Hoeveel jaar kunnen we hiermee voort?”

De lezing vindt plaats op zondag 13 februari om 13.00 uur in de Cinema van Naturalis en de toegang is gratis.
Meer info: www.leidsewinterlezingen.nl

De serie winterlezingen wordt georganiseerd door GEA Kring Rijnland.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×