Koninklijke onderscheiding voor Marjolijn Snouck Hurgronje-van de Ruit

Gisteren is Marjolijn Snouck Hurgronje-van de Ruit benoemd tot tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De scheidend leidinggevende van de polikliniek Oogheelkunde van het LUMC, ontving de onderscheiding ’s middags tijdens haar afscheidsreceptie uit handen van burgemeester Lenferink. Mevrouw Snouck begon in 1972 als verpleegkundige. Na een korte loopbaan in het St. Elisabethziekenhuis trad zij in 1973 in dienst bij het Academisch Ziekenhuis Leiden, nu het LUMC.

In de loop der jaren heeft mevrouw Snouck zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van de oogheelkundige verpleegkundige zorg. Zij organiseerde bij- en nascholingscursussen, symposia voor beroepsgenoten en patiƫntenverenigingen, die de aandacht trokken van beroepsgenote uit binnen- en buitenland.

Van 1994 tot 2001 was mevrouw Snouck bestuurslid van de Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening VOVZ. Deze vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers in de oogheelkundige zorg te bevorderen. Het jaarlijkse symposium, waaraan mevrouw Snouck organisatorisch haar medewerking verleent, trekt 500 deelnemers uit de hele sector.

Vanaf 2002 maakt mevrouw Snouck deel uit van de nationale preventieprojectgroep Vision 2020, een door de minister van VWS op instigatie van de World Health Organization ingestelde groep die tot doel heeft slechtziendheid en blindheid in Nederland te bestrijden en te voorkomen. Zij coƶrdineert tevens activiteiten die in Nederland worden ondernomen om slechtziendheid of blindheid in derdewereldlanden te bestrijden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×