Vragen D66 over overdracht Bracol-Zitmanterrein

D66 heeft begrepen dat het Bracol-Zitmanterrein overgedragen is aan projectontwikkelaar Jobo Bouw- en Aannemersbedrijf B.V, zonder dat er eerst een informatiebijeenkomst over de bouwplannen voor de omwonenden georganiseerd is. De partij wil duidelijkheid van burgemeester en wethouders en legt hen een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wil D66 weten of het terrein inderdaad aan de projectontwikkelaar overgedragen is, en of de gemeente in het verleden toegezegd heeft voorafgaand aan de overdracht een bijeenkomst voor de omwonenden te organiseren. Verder vraagt de partij of de gemeente er van op de hoogte is dat begin jaren 90 van de vorige eeuw bij de vernieuwing van de walkanten van de Rijnkade bewust niet geheid is, vanwege de kwetsbaarheid van de monumentale bebouwing.De bewoners vrezen dat de bouwwerkzaamheden en vooral het heien op het terrein grote schade zullen toebrengen aan de panden rondom het terrein, die niet onderheid zijn.

D66 wil van het college weten hoe er met die zorgen rekening gehouden wordt en of er bijvoorbeeld in de verleende bouwvergunning nadere zorgvuldigheidseisen gesteld worden aan de uitvoering van de fundering- en bouwwerkzaamheden.

Het buurtcomité wil graag samen met de gemeente en Jobo een bijeenkomst organiseren, waarbij samen met de bewoners gesproken wordt over de bouwplannen en heimethode, en waarbij ook de zienswijzen van de omwonenden bij de verdere werkzaamheden betrokken worden. D66 vraagt of de gemeente bereid is aan die wens tegemoet te komen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×