Nieuwe vice-rector magnificus voor universiteit Leiden

Arts-epidemioloog prof. dr. Simone Buitendijk wordt per 1 september vice-rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. De in 1958 geboren Buitendijk, is als bijzonder hoogleraar Preventieve gezondheidszorg voor kinderen verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij is ook hoofdonderzoeker bij TNO in Leiden en geeft leiding aan 40 onderzoekers. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van AMC-UvA).

Buitendijk volgt prof. dr. Rietje van Dam-Mieras op, en krijgt als collegelid en vice-rector de portefeuilles onderwijs en Human Resources Management toegewezen. In het College van Bestuur van de universiteit, zal Buitendijk optrekken met voorzitter/rector magnificus prof. mr. Paul van der Heijden en vice-voorzitter drs. Willem te Beest als overige leden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×