Rijksbijdrage RijnlandRoute verhoogd met €97 miljoen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu bekendgemaakt dat zij de Rijksbijdrage aan de RijnlandRoute verhoogt met 97 miljoen euro. Deze extra Rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het zogenaamde gebiedsbudget van 625 miljoen euro dat aan de provincie Zuid-Holland ter beschikking wordt gesteld voor realisatie van de RijnlandRoute en RijnGouwelijn. De totale Rijksbijdrage voor zowel de RijnlandRoute als de RijnGouwelijn in de regio Holland Rijnland komt nu neer op ruim 720 miljoen euro. De regio heeft de eigen bijdrage aan de RijnlandRoute verhoogd naar 280 miljoen euro.

Binnenkort bepalen de leden van Gedeputeerde Staten welk tracé voor de RijnlandRoute hun voorkeur heeft. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten worden bij die beslissing betrokken. Het is daarna aan Provinciale Staten om over de tracékeuze een besluit te nemen. De Tweede Kamer moet nog goedkeuring geven aan de extra bijdrage voor de RijnlandRoute. Als die besluitvorming en de inspraak is afgerond, kan het voorkeurstracé worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×