Exploitatietekort muziekcentrum De Nobel fors hoger

Het nieuwe muziekcentrum De Nobel zal er tenslotte wel komen, maar het duurt langer en wordt duurder dan gedacht. Niet alleen vallen de (ver)bouwingskosten hoger uit, ook de exploitatie laat een veel groter gat zien dan de 46.000 euro per jaar waar in de eerste berekeningen van uitgegaan werd. De hogere bouwkosten wil de gemeente enerzijds opvangen door extra geld uit andere potjes te halen en anderzijds door een aantal eisen te versoepelen. Zo vervalt de aanduiding ‘karakteristiek’ voor een rijtje panden aan de Lange Scheistraat om zo de ontwikkelmogelijkheden te vergroten. Daarnaast stelt het college voor om het subsidiegeld dat nog beschikbaar is voor cascorestauratie van gemeentelijke monumenten in De Nobel te steken. Die regeling wil het college afschaffen.

Naast eerdergenoemde extra gelden haalt het college geld voor zonnepanelen op het dak van het muziekcentrum uit een duurzaamheidspotje (NUON gelden) en heeft de gemeenteraad eerder al 270.000 euro extra beschikbaar gesteld voor een inpandige fietsenstalling. Tenslotte komt er vrijwel zeker geen kostbare installatie voor warmte- koude opslag in het pand, omdat de terugverdientijd daarvan veel te lang wordt.

Volgens cultuurwethouder De Haan is een deel van de extra bouwkosten niet te wijten aan tegenvallers, maar aan moties die de gemeenteraad vorig jaar aannam zonder er een dekking bij te leveren. “Het college vindt nu dekking in verschillende potjes die goed aansluiten bij de doelstellingen,” zo laat hij weten.

Om het exploitatietekort terug te dringen wordt momenteel door een externe deskundige gekeken naar het ondernemersplan van het LVC. Mogelijke optimalisaties en bezuinigingen die het LVC zelf heeft voorgesteld worden ook opnieuw bekeken. Volgende maand moet die second opinion klaar zijn en zal blijken of de ambities haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. Als dat niet het geval is, wordt medegebruik van het pand als optie bekeken.

De LVC-organisatie zelf gaat overigens niet één-op-één over naar het nieuwe muziekcentrum. Bureau Berenschot licht momenteel de organisatie door en komt eind april met voorstellen om de organisatie te professionaliseren.

Door de extra onderzoeken komt het college pas na de zomer met een uitvoeringsbesluit naar de gemeenteraad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×