Team Churchill Avenue houdt hoop

Het Team Churchill Avenue (TCA) denkt niet dat de ondertunnelde aanleg van de RijnlandRoute via de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan definitief van de baan is. Onlangs besloot het nieuwe provinciebestuur om te kiezen voor de variant langs de Stevenshof en door Voorschoten. Uit de 2e fase van de mer kwam de CA als beste en duurste uit de bus. Binnen enkele weken wordt de mer-procdure afgerond, de provincie heeft daar niet op gewacht. “Vreemd,” zo oordeelt het TCA. De CA komt als beste uit de bus en met de 100 miljoen extra die nu ook de nieuwe provinciale coalitie uittrekt voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute is de financiering van de volledige Churchill Avenue rond.” Vorige maand stelde ook minister Schultz al 97 miloen extra beschikbaar.

Met de extra 100 miljoen van de provincie is er in totaal 963 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de RijnlandRoute. Volgens ontwikkelaar BAM is dat voldoende voor de aanleg van de CA. Dat bedrijf kwam vorige maand met eigen berekeningen waaruit blijkt dat het totale project voor 917 miljoen euro in één keer compleet kan worden aangelegd.

Het TCA vraagt zich af of de nieuwe coalitie wel de tijd genomen heeft, om de resultaten van de mer goed te interpreteren en te bespreken. “De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 heeft in sneltreinvaart besloten, zonder de normale afronding van de mer af te wachten. Er is voldoende aanleiding om beide tracés, zowel de Zoeken naar Balans (F) als de Churchill Avenue, nog eens goed tegen het licht te houden op de aspecten inpassing en kosten.” Het TCA hoopt dat samen met de provincie en alle regiogemeenten alsnog zo’n vergelijking gemaakt kan worden.

Teamleider Willem van der Pol: “De Churchill Avenue scoort qua milieu en duurzaamheid, óók langs het N206 tracé in Leiden, beter dan welke geoptimaliseerde F-variant die je kan verzinnen. Met een keuze voor de F variant blijft de route door Leiden druk belast met verkeer. Die keuze staat ook op gespannen voet met een andere ambitie uit het coalitieakkoord, om prioriteit te geven aan meer recreatie en groen rondom de stad. Kennelijk wordt dat voor Leiden minder belangrijk gevonden.”

Directeur van Brecht van de Koninklijke BAM Groep, zelf ook Leidenaar, staat pal achter zijn berekeningen, waarin hij stelt dat de aanleg van de CA tientallen miljoenen goedkoper kan. Door een andere ontsluiting van vliegkamp Valkenburg is sloop van een flink aantal woningen daar niet nodig. dat scheelt miljoenen. Ook de bouwkosten zelf vallen bij BAM lager uit. Daardoor dalen automatisch ook alle bedragen die bijvoorbeeld als percentage van de bouwsom worden opgenomen om risico’s af te dekken. Ook bij de CA-variant moet overigens gesloopt worden. Zo moet bijvoorbeeld het studentencomplex (de Sterflat) op de hoek van de Churchilllaan en de Haagweg plat.

BAM ziet geen problemen op het gebied van tunnelveiligheid en ook voor de luchtkwaliteit heeft het bedrijf een oplossing. Directeur van Brecht: “In de tunnel ontstaat wel fijnstof, maar dat kunnen we bij de tunnelmonden laten neerslaan. Het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar door een lage spanning door een simpel koperdraadje te laten lopen, kunnen we al 80% afvangen.” Bewoners langs het tracé zijn ook volgens BAM na de aanlegfase beter af dan bij de alternatieve varianten. Overigens sluit Van Brecht helemaal niet uit dat ook de F-variant waarvoor de provincie nu heeft gekozen goedkoper kan worden aangelegd.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×