D66,, GroenLinks, de SP, de PvdA en Leefbaar Leiden dienden gisteravond hun initiatiefvoorstel in voor een betere publieksparticipatie. Voorzitter Henri Lenferink van de gemeenteraad nam het stuk in ontvangst. V.l.n.r. de raadsleden Hans Bogaardt (GL), Elze 't Hart (D66), Julian van der Kraats (SP), Esther Karsch (PvdA) en Bram Pater (Leefbaar Leiden). (Foto: Chris de Waard).

Raad neemt initiatief voor meer burgerparticipatie

Inwoners van Leiden meer, beter en sneller betrekken bij de politieke besluitvorming. Dat is het doel van het initiatief raadsvoorstel dat gisteren is ingediend door D66, GL, SP, PvdA en Leefbaar Leiden. “Er zijn verschillende manieren waarop mensen de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Door bij verkiezingen te stemmen op een bepaalde partij of door in te spreken bij een vergadering,” licht Elze ’t Hart van D66 toe. “Bij vrijwel elk project worden belanghebbenden door de gemeente betrokken, maar soms gebeurt dat te weinig of te laat. dat komt omdat er eigenlijk weinig richtlijnen zijn over hoe dat precies moet.”

D66, PvdA, GL, SP en LL hebben nu dus een voorstel ingediend om dat te verbeteren. De initiatiefnemers willen dat er beter geluisterd wordt naar de bewoners en ook de communicatie kan soms wel wat beter. Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt gaat Leiden een participatie-verordening maken naar Utrechts voorbeeld. De Domstad heeft al een serie duidelijke richtlijnen voor burgerparticipatie. Die zijn bovendien voor iedereen na te lezen op www.participedia.nl. Zo kunnen zowel belanghebbenen, raadsleden als het college altijd zien of er aan de afgesproken voorwaarden wordt voldaan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×