Naast de participatienota bood wethouder Strijk ook de gemeentelijke jaarrekening over 2010 aan. Vice-voorzitter Greetje van Gruting van de Leidse raad nam hem in ontvangst. (Foto: Chris de Waard).

Leiden snijdt voor 17 miljoen in ambtelijk apparaat

Rijksbezuinigingen treffen Leiden de komende jaren keihard. In vier jaar tijd wordt de rijksbijdrage aan de Sleutelstad met meer dan 30 miljoen euro per jaar teruggebracht. Desondanks wil het college geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven. Het meeste geld wordt gevonden door drastisch te bezuinigen op de eigen organisatie. Dat moet 17 miljoen euro per jaar opleveren. Dat staat in de perspectiefnota die vandaag aan de gemeenteraad is aangeboden door wethouder Robert Strijk van financiën. Dat document is een vooruitblik op nieuw beleid, wensen en verplichtingen voor de komende jaren. Leiden ontkomt er niet aan om ook fors te bezuinigen op werkgelegenheidsprojecten. “Hoewel we er als college alles aan zullen doen om juist die mensen te blijven helpen die echt een steun in de rug nodig hebben, zal de rijkskorting op de participatiegelden toch stevig aankomen. We zullen het aantal gesubsidieerde banen moeten afbouwen,” aldus wethouder Strijk.

Naast bezuinigingen blijft de gemeente ook investeren in de stad. Met geld uit de opbrengst van de NUON-aandelen worden bijvoorbeeld ondergrondse afvalcontainers geplaatst, komen er nieuwe schoolgebouwen en sportvoorzieningen en legt de gemeente het grootste stadspark van europa aan; de groene singelrand. Daarnaast gaan er forse bedragen naar bereikbaarheid, cultuur, het stationsgebied, parkeergarages en studentenhuisvesting.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×