Genezers op de koloniale markt

Salon Boerhaave staat aanstaande woensdag in het teken van Genezers op de koloniale markt. dr. Liesbeth Hesselink houdt dan een voordracht over inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië, tussen 1850 en 1915. In haar lezing werpt historica Hesselink, die vorig jaar gepromoveerd is op Genezers op de koloniale markt; inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915, nieuw licht op de Europese en de inheemse gezondheidszorg en haar beoefenaars. In 1851 richtte de koloniale regering in Batavia een doktersschool voor Javaanse jongens en een vroedvrouwenschool voor Javaanse meisjes op. Het was de bedoeling dat zij de traditionele inheemse geneeskundigen zouden gaan vervangen. De inheemse bevolking wilde echter niet met de afgestudeerde geneeskundigen in zee. De inheemse dokters bleken inzetbaar als vaccinateur en als hulpgeneesheer. De vroedvrouwenschool werd in 1875 gesloten. Rond 1900 kreeg de koloniale politiek aandacht voor het welzijn van de inheemse bevolking en er ontstond behoefte aan artsen. Meer inheemse jongemannenkregen een betere medische opleiding en gingen als zelfstandig arts werken. De lezing begint om 16.00 uur en is gratis. Na afloop is er een borrel.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×